Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021
Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

AktualnościInformacje dla studentówKomunikaty Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

W związku z sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej będzie odbywało się w modelu hybrydowym (mieszanym).

Oznacza to, że przeważająca część zajęć dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywać się będzie w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), a tylko niektóre formy zajęć prowadzone będą w murach Akademii. Jeśli w kolejnych miesiącach zmieni się sytuacja epidemiczna naszego regionu, zostanie podjęta decyzja odnośnie realizacji zajęć na uczelni. Niewykluczone jednak, że model hybrydowy w przyjętej formie będzie obowiązywał przez cały semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

Model kształcenia został oparty o aktualne zalecenia i wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, związane z funkcjonowaniem uczelni wyższych w czasie pandemii.

Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych rozpoczną się 1 października 2020 r., natomiast zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych według harmonogramu dla danego kierunku [zobacz więcej]

Zajęcia zaplanowane do przeprowadzenia w siedzibie Uczelni dotyczyć będą zajęć laboratoryjnych i niektórych projektów, do których zrealizowania konieczna jest infrastruktura Uczelni. Zajęcia w siedzibie Uczelni przeprowadzane będą w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w Akademii.

Sposób przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

Od dnia 22 maja br.  obowiązuje Zarządzenie nr 1386/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w sprawie wytycznych do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które ustala tryb przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w okresie zawieszenia w Akademii zajęć w trybie tradycyjnym z powodu możliwości zakażenia wirusem SARS Co-V-2 [zobacz więcej]

Jeśli w kolejnych miesiącach zmieni się sytuacja epidemiczna naszego regionu, zostanie podjęta decyzja odnośnie sposobu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów.

Dom studenta

W nadchodzącym roku akademickim zostanie udostępniony Dom Studenta. Stosując się do zaleceń i wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, jeden pokój będzie mogła zajmować wyłącznie jedna osoba, bądź osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe. Zainteresowani studenci mogą składać podania o zakwaterowanie w dziekanatach właściwych wydziałów.

Przed zamieszkaniem w Domu Studenta student lub doktorant zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia dotyczącego jego stanu zdrowia, a także do nieprzyjmowania gości.

Wszelkie decyzje w sprawach zakwaterowania w Domu Studenta będą aktualizowane na bieżąco w zależności od sytuacji epidemicznej i wytycznych władz Akademii.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast