Paczki dla Ukrainy z ATH

Paczki dla Ukrainy z ATH

Informacje

W dniu 20 czerwca prof. Ernest Zawada, Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego, wraz z dr Justyną Wojciechowską, Prodziekan ds. studenckich, przekazali Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej paczki żywnościowe dla Ukrainy, zakupione przez pracowników Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Pracownicy Akademii, biorąc udział w akcji „Paczka dla Ukrainy”, pomogli zgromadzić żywność i inne niezbędne produkty. Jedna paczka zapewni podstawowe zaopatrzenie dla kilkuosobowej rodziny przez okres jednego tygodnia. 22 paczki zostaną dostarczone przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej bezpośrednio do osób potrzebujących w Ukrainie.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE WŁĄCZYŁY SIĘ DO AKCJI “PACZKA DLA UKRAINY”!

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831