Badanie: “Pandemia Covid-19 i jej wpływ na codzienne życie”
Badanie: “Pandemia Covid-19 i jej wpływ na codzienne życie”

Badanie: “Pandemia Covid-19 i jej wpływ na codzienne życie”

Informacje

Szanowni Państwo Pracownia Badań Społecznych „Sensoria Miejskie” działająca przy Katedrze Nauk Ekonomicznych i Społecznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zaprasza do wzięcia udziału w badaniu na temat: „Pandemia COVID-19 i jej wpływ na życie społeczne”. Pytania są związane ze sposobami funkcjonowania w czasie pandemii i zasadami organizacji codzienności. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki służą do przygotowania zbiorczych opracowań. Wyniki zostaną udostępnione regionalnej społeczności poprzez publikacje wydawane przez Pracownię Badań Społecznych ATH. Zapraszamy do udziału!

Link do ankiety: “Pandemia Covid-19 i jej wpływ na codzienne życie”

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831