Patronat Uczelni nad ZSO w Wiśle

Patronat Uczelni nad ZSO w Wiśle

Wydarzenia

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. Jarosław Janicki oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle mgr Danuta Kozyra w dniu 13 lipca br. podpisali Umowę Patronacką. W ramach współpracy Uczelnia obejmuje patronatem klasy o profilu ratowniczo-medycznym. Zadanie będzie realizował Wydział Nauk o Zdrowiu ATH poprzez opiekę naukowo-dydaktyczną. Zaplanowano między innymi: organizację warsztatów naukowych i treningów z pierwszej pomocy, udział uczniów w zajęciach laboratoryjnych medycznych i chemicznych na terenie Uczelni oraz promocję Uczelni na terenie Szkoły.

W podpisaniu umowy uczestniczyły również: Lilla Salachna-Brzoza członek Zarządu Powiatu  Cieszyńskiego oraz mgr Joanna Sobczyk wicedyrektor ZSO w Wiśle.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831