Pierwsza obrona doktorska na Wydziale Humanistyczno-Społecznym
Pierwsza obrona doktorska na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

Pierwsza obrona doktorska na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

LiteraturoznawstwoWydarzenia
Zgodnie z decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych z dnia 23 listopada 2015 r. Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. W roku akademickim 2018/2019 na WHS wszczęto pięć przewodów doktorskich: trojga absolwentów filologii polskiej w ATH, absolwenta filologii angielskiej w ATH i absolwentki filologii polskiej na UŚ. Według obowiązującego prawa postępowania te muszą zostać rozstrzygnięte do 31 grudnia 2022 r.

Przewód doktorski mgra Mateusza Żyły został wszczęty na mocy uchwały Rady Wydziału Humanistyczno-Społecznego z dnia  12 czerwca 2018 r. Tytuł rozprawy doktorskiej brzmiał: Inspiracje literaturą Młodej Polski w tekstach heavymetalowych (Miciński, Przybyszewski). Promotorem został dr hab. Ireneusz Gielata, prof. UŚ, a promotorem pomocniczym dr hab. Tomasz Bielak, prof. ATH. Kandydat ukończył studia licencjackie i magisterskie na kierunku filologia polska prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH. Dał się poznać jako wzorowy student pełen pasji poznawczej, wyznaczający sobie dalekosiężne i ambitne cele. Od ukończenia studiów licencjackich Mateusz Żyła pracował jako nauczyciel polonista, łącząc pracę zawodową z pasją dziennikarską i edytorską. Jest autorem kilku książek poświęconej kulturze popularnej, w tym wywiadu rzeki z Romanem Kostrzewskim, charyzmatycznym liderem heavymetalowego zespołu KAT.

Przewód doktorski przeprowadzono według zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Na recenzentów rozprawy doktorskiej powołani zostali: prof. dr hab. Ryszard Koziołek z UŚ i dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH w Radomiu. Obaj recenzenci wysoko ocenili rozprawę doktorską, dopuszczając kandydata do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Historyczna pierwsza publiczna obrona doktorska na Wydziale Humanistyczno-Społecznym odbyła się 12 maja 2021 r. Przeprowadzona została w ramach nadzwyczajnego posiedzenia RDL metodą hybrydową (część osób obradowała w Sali Senatu ATH, pozostała uczestniczyła w spotkania w sposób zdalny). W głosowaniu niejawnym Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo jednogłośnie podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony mgra Mateusza Żyły.

 

dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH, wywiad w Radiu Bielsko, audycja „GOŚĆ RADIA BIELSKO”, 24.05.2012 r.

 

 

W dniu dzisiejszym, tj. 25 maja 2021 roku, Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej nadał panu mgr. Mateuszowi Żyle stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Serdecznie gratuluję Panu Doktorowi!

Z tej okazji dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. W sposób szczególny dziękuję JM Rektorowi dr. hab. inż. Jackowi Nowakowskiemu, prof. ATH oraz Władzom Rektorskim za osobiste zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Dziękuję dr. hab. Markowi Bernackiemu, prof. ATH, Przewodniczącemu Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo za przygotowanie i przeprowadzenie procedury obrony rozprawy doktorskiej. Pragnę nadmienić, iż to w czasie kadencji Pana Dziekana dr. hab. Marka Bernackiego, prof. ATH Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej otrzymał prawa doktoryzowania. Dziękuję dr. hab. Ireneuszowi Gielacie, prof. UŚ promotorowi rozprawy za opiekę naukową oraz recenzentom: prof. dr. hab. Ryszardowi Koziołkowi, Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego i dr. hab. Dariuszowi Trześniowskiemu, prof. UTH za merytoryczne recenzje pracy. Podziękowania składam wszystkim Osobom zaangażowanym w organizację i przebieg wydarzenia.prof. dr hab. Ernest Zawada
Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 
Media o wydarzeniu:
https://ms.bielsko-biala.pl/index.php/aktualnosci/9/mateusz-zyla-obronil-doktorat
http://polishscience.pl/pl/heavy-metalowa-praca-doktorska-na-akademii-techniczno-humanistycznej-w-bielsku-bialej
https://sport.interia.pl/pilka-nozna/news-byly-pilkarz-ekstraklasy-napisal-prace-doktorska-o-heavy-met,nId,5241949

 

dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast