Podpisanie umowy z Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie
Podpisanie umowy z Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie

Podpisanie umowy z Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie

Wydarzenia

15 grudnia 2022 miało miejsce podpisanie umowywspółpracy pomiędzy Akademią Techniczno-HumanistycznąBielsku-Białej i Centrum Produktu RegionalnegoKoniakowie, reprezentowanym przez Państwa Marię i Piotra Kohut.

Inicjatorem podpisania umowy był Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, który wspólnie z Centrum Produktu Regionalnego realizuje projekt naukowo-badawczy WOOLUME. Umowa ma na celu poszerzenie współpracyrealizację kolejnych wspólnych inicjatyw, w tym projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych, m.in. z zakresu zrównoważonego rozwojuobszarach górskich, ochrony krajobrazu i środowiska oraz gospodarkiobiegu zamkniętym  

https://www.facebook.com/centrumpasterskie

 

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831