Podpisanie umowy z firmą MotionVFX
Podpisanie umowy z firmą MotionVFX

Podpisanie umowy z firmą MotionVFX

AktualnościWydarzenia

7 lipca 2021 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej reprezentowaną przez dra hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH – Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej, a firmą MOTIONVFX reprezentowaną przez panów Andrzeja Basiukiewicza i Wojciecha Korpala – Członków Zarządu.

Nawiązana współpraca obejmować będzie zakres działań związanych z umacnianiem wzajemnych kontaktów, budowaniem platformy współpracy między środowiskami biznesu i nauki i wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych, w tym projektów realizowanych ze środków uzyskanych w ramach programów finansowanych ze środków UE.

Dzięki podpisanej umowie studenci Akademii będą mogli realizować praktyki studenckie w siedzibie firmy, a także realizować prace dyplomowe, których tematy zostaną uzgodnione z MOTIONVFX.

Umowa dotyczyła również udostępnienia obiektów firmy na potrzeby dydaktyczne oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć m.in. konferencji, seminariów, szkoleń itp.

W spotkaniu uczestniczył dr inż. Tomasz Gancarczyk, który dba o bieżący kontakt pomiędzy stronami.

 

Marketing ATH

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast