Podsumowanie konferencji

Podsumowanie konferencji

Wydarzenia

W poniedziałek 6 listopada 2017 roku w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się już ósma edycja interdyscyplinarnej konferencji medialnej, organizowanej przez Katedrę Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Zakład Socjologii oraz Katedrę Anglistyki, tym razem pod tytułem „MEDIA W SPOŁECZEŃSTWIE-SPOŁECZEŃSTWO W MEDIACH”.

Gościliśmy reprezentantów wielu jednostek naukowo-badawczych, w tym: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ostrawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

W ramach obrad poruszono szereg istotnych tematów dotyczących znaczenia mediów we współczesnych społeczeństwach. Jak wykazywali referenci, z jednej strony społeczeństwa wpływają na media i ich funkcje, z drugiej media wpływają na społeczeństwa i zmiany w nich zachodzące.  Te wzajemne korelacje są niezwykle ważnym  i interesującym obszarem eksploracji, których wyniki poza walorem poznawczym, mają także swoje praktyczne zastosowania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji, zarówno referentom, publiczności jak i współorganizatorom. Szczególne podziękowania kierujemy do władz rektorskich i dziekańskich umożliwiających nam realizowanie tego przedsięwzięcia już od lat.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Sekretarz czasopisma „Media i Społeczeństwo”

                                                                       dr Katarzyna Piątek

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831