Podsumowanie konkursu fotograficznego

Podsumowanie konkursu fotograficznego

Wydarzenia

W ramach Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki już po raz trzeci zorganizowano konkurs poświęcony pamięci Franciszka Dzidy. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Żywej Galerii, której inicjatorką była dr Angelika Matuszek. Zadanie uczestników konkursu polegało na stworzeniu autorskich stylizacji artystycznych. Fotograficznie uwieczniał je znany bielski artysta, fotografik młodego pokolenia Mateusz Taranowski.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: prof. dr hab. Henryk Klama- przewodniczący, główny koordynator festiwalu, prof. ATH dr hab. inż. Jan Dzida-fundator nagrody głównej, prof.  ATH dr hab.  Ernest Zawada-Kurator Galerii ATH, dr Angelika Matuszek, mgr Liliana Linek-Dyrektor Biblioteki ATH, współorganizator wydarzenia oraz mgr Mateusz Taranowski, prezentujący dokumentację fotograficzną

Nagrodę główną zdobyła Anna Sznajder-studentka  ATH, drugą nagrodę ex equo zdobyły Katarzyna Jacheć  i Daria Gajc- studentki ATH, trzecia nagroda trafiła w ręce Haliny Klimczyk-Gawędy z UTW.

Nagrodą specjalną zostali wyróżnieni prodziekani wydziałów naszej uczelni, których stylizacja stanowiła ciekawą parafrazę barokowego obrazu  ,,Lekcja anatomii doktora Sebastiaena Egbertsza” Nicolaesa Eliasza Pickenoy`a . Dodać należy, że w akcji wzięli również udział prof. Jerzy Bralczyk i redaktor Michał Ogórek.

Gratulację należą się laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu.

                                                                             Prof. ATH dr hab. Ernest Zawada

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831