Podsumowanie programu TopMinds

Podsumowanie programu TopMinds

Wydarzenia

W piątek 7 lipca 2017 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się uroczyste zakończenie edycji pilotażowej programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds. Jest to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, objęta patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W programie uczestniczyło 40. uzdolnionych studentów, których mentorami byli absolwenci programu Top 500 Innovators oraz stypendyści Fulbrighta. Celem programu było odkrywanie i kształtowanie młodych talentów oraz pomoc w ich rozwoju zawodowym i osobistym, poprzez mentoring indywidualny, networking i szkolenia.

Współorganizatorką programu i jednocześnie mentorką była dr inż. Monika Rom z Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, absolwentka programu Top 500 Innovators. W ramach programu mentorowaną dr inż. Moniki Rom była Marta Piątek – studentka Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Zdobyte w pilotażowej edycji doświadczenia, wskazują na duże zapotrzebowanie wśród studentów na tego typu działania, stąd też we wrześniu rozpoczną się prace nad powołaniem kolejnej edycji programu. Zachęcamy studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej do wzięcia udziału w programie TopMinds.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831