Pół wieku Biblioteki ATH
Pół wieku Biblioteki ATH

Pół wieku Biblioteki ATH

Aktualności

W grudniu 1970 roku, w obecnej siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, rozpoczęła swą działalność Biblioteka Filii Politechniki Łódzkiej. W maleńkim, liczącym 10 m²  pomieszczeniu, zgromadzono nieco ponad 1300 woluminów, utworzono miejsca dla czytelników oraz wypożyczalnię. Od samego początku funkcję kierownika w nowo powstałej Bibliotece sprawowała mgr Halina Góral – inspiratorka i „siła sprawcza” wszelkich organizacyjnych poczynań.

W kolejnych latach Biblioteka powiększała się pod każdym względem – powierzchni, personelu, a przede wszystkim księgozbioru, głównie dotyczącego tematyki związanej z pierwszymi wydziałami – Włókienniczym i Mechanicznym. Zbiory wzbogacały normy oraz czasopisma – po pięciu latach działalności było to już 125 tytułów prenumerowanych periodyków. Po dziesięciu latach utworzono odrębną Bibliotekę na potrzeby Instytutu Włókienniczego. Jego siedziba znajdowała się na Placu Fabrycznym. Bibliotekę Instytutu od początku prowadziła późniejsza Kierownik Biblioteki Filii PŁ – mgr Bogumiła Grzelczak, która tak wspomina tamte lata:

„W mojej pracy nastąpił niezapomniany czas w Bibliotece Instytutu Włókienniczego. Dyrektor Instytutu, śp. prof. Andrzej Włochowicz, niezwykle cenił Bibliotekę, uważał ją za serce uczelni. Dzięki temu Biblioteka Instytutu miała wspaniałe zbiory. Korzystali z niej nie tylko studenci, ale przede wszystkim niezwykle aktywni pracownicy naukowi i dydaktyczni Instytutu”.

W lipcu 1990 roku Biblioteka Filii PŁ przeniosła się do pomieszczeń w budynku dawnych koszar przy ulicy Willowej. Nowa lokalizacja znacząco poprawiła warunki pracy czytelników i bibliotekarzy. Dzięki dodatkowej powierzchni utworzono, poza dotychczas działającą Wypożyczalnią i Czytelnią Ogólną, również Czytelnię Czasopism i Informatorium oraz liczne magazyny biblioteczne. W tym czasie rozpoczęła się systematyczna komputeryzacja Biblioteki, która wyparła tradycyjne metody katalogowania, wypożyczania księgozbioru oraz pozostałych obszarów działalności bibliotekarskiej. Stało się to możliwe dzięki programowi LECH-BMS, który później został  wymieniony na Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką PROLIB. Rejestracja dorobku piśmienniczego pracowników naukowych uczelni została skomputeryzowana dzięki programowi EXPERTUS.

W 2001 roku Biblioteka Filii, w związku z przekształceniem naszej uczelni, stała się Biblioteką Główną Akademii Techniczno-Humanistycznej. Powstanie nowych wydziałów pociągnęło za sobą konieczność utworzenia nowych Filii Biblioteki: przy ulicy Piastowskiej – Czytelni Wydziału Humanistyczno-Społecznego i przy ulicy M. Konopnickiej – Czytelni Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W 2007 roku następuje zmiana na stanowisku dyrektora, którą tak wspomina mgr Bogusława Grzelczak:

„Po 13 latach kierowania Biblioteką, przeszłam na emeryturę zostawiając Bibliotekę w dobrych rękach pani dyrektor mgr Liliany Linek”.

Jak dzisiaj wygląda Biblioteka? Dzięki przeprowadzce w 2011 r. do nowych pomieszczeń w budynku L, Biblioteka zyskała m. in. przestronne czytelnie, nowocześnie wyposażone magazyny czytelń i wypożyczalni, hol oraz – co ważne – większą przestrzeń i świetne możliwości pracy dla czytelników. Nowe warunki umożliwiły organizowanie wielu kulturalnych wydarzeń, nie tylko dla społeczności akademickiej. Na szczególną uwagę zasługuje ponad 200 zróżnicowanych tematycznie wystaw, inspirowanych zarówno historią, jak i bieżącymi wydarzeniami. Ponadto udało nam się zorganizować spotkania ze znanymi i wybitnymi w swych dziedzinach osobami. Gośćmi naszej Biblioteki byli, m. in.: Tomasz Rożek, Renata Piątkowska, Małgorzata Handzlik, Krzysztof Tunia (archeolog). We współpracy z pracownikami Wydziału Humanistyczno-Społecznego zostały przygotowane konkursy przeznaczone dla uczniów szkół średnich Bielska-Białej i okolicznych powiatów: „Szekspiriada” i „100 LAT AWANGARDO”.

Co jeszcze wydarzyło się w ciągu tych 50 lat? Naszą Bibliotekę odwiedziło ponad milion czytelników, korzystających z księgozbioru liczącego prawie 150 000 książek, zgromadzonych na ponad pięciu kilometrach półek, oraz tysięcy tytułów czasopism udostępnianych w wersji tradycyjnej i elektronicznej.

Niestety, nowe, spowodowane epidemią zasady pracy i życia społecznego, pokrzyżowały nasze plany związane z obchodami Złotego Jubileuszu Biblioteki i jesteśmy zmuszeni przenieść uroczystości na przyszły rok. Mamy nadzieję, że wszyscy przyjaciele i użytkownicy Biblioteki spotkają się w nadchodzącym roku. Historie i historyjki, opowieści, wspomnienia i anegdoty miały wzbogacić całą gamę innych wydarzeń, zawsze towarzyszących tak podniosłym, a zarazem wzruszającym spotkaniom. Chcieliśmy… jednak w tym trudnym dla nas wszystkich czasie mamy dziś nadzieję na Państwa zrozumienie i akceptację podjętej przez nas decyzji.

Pomimo tej trudnej sytuacji, pozostajemy do Państwa dyspozycji, pracując zdalnie oraz zachęcając do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni.

Łucja Dworak

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast