Polish Journal of Materials and Environmental Engineering – nowe, lecz z tradycjami, czasopismo elektroniczne w ATH
Polish Journal of Materials and Environmental Engineering – nowe, lecz z tradycjami, czasopismo elektroniczne w ATH

Polish Journal of Materials and Environmental Engineering – nowe, lecz z tradycjami, czasopismo elektroniczne w ATH

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetykaWydarzenia

W Katedrze Ochrony i Inżynierii Środowiska ATH wznowiono wydawanie czasopisma naukowego „Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska” pod nowym tytułem, odpowiadającym aktualnemu profilowi badań realizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska w zakresie inżynierii materiałowej oraz nauk o środowisku. Czasopismu nadano tytuł „Polish Journal of Materials and Environmental Engineering”.

Będą w nim publikowane oryginalne artykuły naukowe, prezentujące materiały, technologie oraz różnorodne działania człowieka, służące zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego i ich zachowaniu dla przyszłych pokoleń.

Podstawowym językiem publikacji jest język polski, przy czym każdy artykuł rozpocznie rozszerzone streszczenie w języku angielskim. Czasopismo zostało zarejestrowane jako elektroniczne w domenie https://pjmee.ath.eu. Poszczególne woluminy będą wydawane dwa razy w roku. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem woluminu 1, który biorąc pod uwagę wcześniejsze wydania IWiOŚ, będzie 21 odsłoną czasopisma.

Redakcja zaprasza do zapoznania się z treścią strony internetowej, a także nadsyłania artykułów, dotyczących przedsięwzięć inżynierskich i innych działań na rzecz środowiska. Artykuły zamieszczone w czasopiśmie nie będą punktowane, jednak w przyszłości Redakcja dołoży starań, aby tytuł znalazł się na liście ministerialnej.

 

Dr hab. Andrzej Jaguś, prof. ATH – Editor in Chief

 

 

 

 

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831