Posiedzenie Rady IROs Forum

Posiedzenie Rady IROs Forum

Wydarzenia

W dniach 8-9 czerwca 2017 roku w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum. Pierwszy dzień obrady miały miejsce w Pałacu Biedermanna w Uniwersytecie Łodzkim. Drugi dzień obrad członkowie Rady spędzili w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.

Uczelnią przewodniczącą IROs Forum w roku 2017 jest Uniwersytet Łódzki.

Akademię Techniczno-Humanistyczną reprezentowała Hanna Lamers kierownik Centrum Wymiany Międzynarodowej.

Podczas kilku sesji dyskusyjnych członkowie omawiali między innymi strategię Forum na rok 2017/2018. Wśród tematów przewodnich pojawiały się plany na kolejne tematy dobrych praktyk, czyli wymianę doświadczeń w umiędzynarodowieniu pomiędzy uczelniami członkowskimi oraz eksperckich szkoleń zewnętrznych dla polskich uczelni.

Drugiego dnia spotkania, uwagę skupiono wokół tematu współpracy poszczególnych uczelni z władzami samorządowymi oraz rozwoju internacjonalizacji akademickiej w odniesieniu do strategii rozwoju miast.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831