Wydawnictwo Naukowe ATH
determinanty kreowania Zontek

Determinanty kreowania produktów turystycznych w miejscu docelowym

67.84 

(+ 5% VAT)
Autor: Ewa Lipianin-Zontek
Stron: 197
Rok wydania: 2019
Okładka: miękka

Category:
Product Description

Przedmiotem badań niniejszej monografii jest produkt turystyczny w miejscu docelowym turysty i środowisko, które go kreuje. Celem teoriopoznawczym monografii jest poznanie tego środowiska, oraz identyfikacja determinant kreowania produktów turystycznych w miejscu docelowym, w warunkach polskich oraz zidentyfikowanie determinant zewnętrznych i wewnętrznych, mających wpływ na kształtowanie produktu. Celem utylitarnym jest identyfikacja czynników kształtujących potencjał turystyczny badanego obszaru – subregionu południowego województwa śląskiego oraz wskazanie na różnice potencjału w poszczególnych jego powiatach.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831