Wydawnictwo Naukowe ATH
Okładka Harat

Planistyczno-przestrzenne uwarunkowania procesu inwestycyjnego

88.00 

Autor: Andrzej Harat
Stron: 181
Rok wydania: 2022
Okładka: miękka

Product Description

Uregulowania prawne zamieszczone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w innych ustawach szczególnych, które odnoszą się w całości lub w części do procesu inwestycyjnego, odgrywają w praktyce niezwykle istotną rolę, wyznaczając materialnoprawne i formalne procedury realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć. Regulacje planistyczne wyraźnie różnicują prawo własności od prawa zabudowy, poddając to ostatnie dość znacznej reglamentacji prawnej. Dodatkowo uwzględniają niejednokrotnie sprzeczne interesy stron uczestniczących w procesie planistycznym. Biorąc to pod uwagę zasadna wydaje się, podjęta w pracy, analiza wpływu wybranych uwarunkowań planistyczno-przestrzennych na przygotowanie i realizację zamierzenia inwestycyjnego.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831