Wydawnictwo Naukowe ATH
OKŁADKA Dzień str.

Wobec spraw ostatecznych. Zbigniewa Herberta potyczki z religią

90.95 

(+ 5% VAT)

Autor: Mirosław Dzień
Stron: 557
Rok wydania: 2020
Okładka: miękka

Product Description

Autor proponuje książkę porządkującą i pogłębiającą dotychczasowe spostrzeżenia na temat „Herberta religijnego”. Zarysowując interpretacyjny kontekst, imponuje świetną znajomością współczesnej myśli filozoficznej i teologicznej. Poczynione przezeń odczytania utworów pochodzących z rozmaitych okresów twórczości pisarza przekonują, iż regularnie powracają w omawianej poezji eschatologiczne pytania o cel i kres istnienia, obrazy będące znakiem tego, co ostateczne, zapisy „granicznych” doświadczeń bohatera, a wreszcie i różnego rodzaju sygnały takiej strategii lirycznej autora, która owocuje swoistą semantyczną dwupłaszczyznowością wierszy. Te bowiem poeta komponuje w taki sposób, by w warstwie powierzchniowej chwytały to, co codzienne i konkretne, zaś w warstwie głębokiej  – odsyłały do sfery przekraczającej codzienność, nieuchwytnej, nadnaturalnej. Zdaniem Dzienia poetycka wyobraźnia Herberta łączy to, co zwykłe z tym, co transcendentne, tajemnicę i konkret, empirię i zmysł eschatologiczny.

(z recenzji wydawniczej) prof. dr hab. Wojciech Kudyba, UKSW

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast