Projekt Big Data w ramach akcji #ErasmusDays
Projekt Big Data w ramach akcji #ErasmusDays

Projekt Big Data w ramach akcji #ErasmusDays

Wydarzenia

W dniu 14.10.21 w ramach wydarzenia #ERASMUSDAYS odbyło międzynarodowe spotkanie on-line poświęcone realizowanemu przez Katedrę Informatyki i Automatyki projektowi programu Erasmus+ “Innovations for Big Data in a Real World” (iBigWorld). Projekt_(2020-1-PL01-KA203-082197) wspierany przez władze Uczelni , które reprezentowane są przez JM Rectora dr. hab inż. Jacka Nowakowskiego, prof. ATH jako Legal Representative projektu

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uczelni partnerskich biorących udział w projekcie z Serbii (Univerzitet u Nisu), Ukrainy (Taras Shevchenko National Universitynof Kyiv), Bułgarii (Universitet Po Bibliotekoznanie i Informacionni Tehnologii) oraz z Polski: Prof. dr hab. Vasyl Martsenyuk, dr Aleksandra Kłos-Witkowska, dr Marcin Bernaś (Akademia Techniczno-Humanistyczna w BielskuBiałej).

Na spotkaniu zostały zaprezentowane tematy i narzędzia do tworzenia kursu z  BigData, wykorzystanie platformy e-learningowej ( wytyczne do kursu z zakresu Big Data).Przedstawiciele wszystkich uczelni  zaprezentowali swoje propozycje opracowanych zagadnień w ramach przygotowanego kursu.

Przedstawiciele Uniwesytetu Bułgarii (Universitet Po Bibliotekoznanie i Informacionni Tehnologii) zaprezentowali zagadnienia poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom Big Data we współczesnym świecie.

Tematami opracowanymi przez grupę z Serbi były zadadnienia dotyczące wprowadzeniu Big Data, AI, ML oraz DL, gromadzeniu i przetwarzaniu danych w przedsiębiorstwie oraz platformom Apache, Hadoop, Spark.

Przestawiciele Uniwersytetu z Kijowa przedstawili zaganienia Data Mining wśród , których znalazł się zagadnienia: analiza klasteryzacji, maodelowania tematycznego, metod i modeli analizy predekcyjnej, analizy regresji, analizy sieciowej. Akwizycji danych i ich analizy oraz procesowaniu Big Data.

Natomiast prezentacje przedstawicieli ATH były na temat: Statystycznej analizy, eksproracji danych , oraz  klasyfikacji Big Data.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast