Projekt dla studentów informatyki ATH

Projekt dla studentów informatyki ATH

Wydarzenia

Jeszcze do 13 sierpnia studenci kierunku informatyka Akademii Techniczno-Humanistycznej mogą zgłaszać się do projektu grantowego Starter. Celem przedsięwzięcia jest przetestowanie nowego modelu współpracy na linii studenci – przedsiębiorstwa. W ramach innowacji społecznej 3 zespoły projektowe będą realizowały zlecenia IT, a także udoskonalą swoje kompetencje techniczne i społeczne. Do projektu zgłosiły się już następujące firmy: Com4IT,  Evatronix SARekord SI, Sleepless Clinic, NAV24 oraz  Infonet Projekt SA.

Zapraszamy na profil projektu, gdzie będą pojawiały się kolejne informacje o firmach i projekcie : Starter

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831