Projekt Erasmus+ FAAI: spotkanie Kick-Off Meeting
Projekt Erasmus+ FAAI: spotkanie Kick-Off Meeting

Projekt Erasmus+ FAAI: spotkanie Kick-Off Meeting

KonferencjeWydarzenia

Applied Artificial Intelligence rozwiązuje problemy w badaniach stosowanych z użyciem sztucznej inteligencji (AI). W latach 2022-2024 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej będzie koordynatorem współfinansowanego przez UE projektu dotyczącego stosowanej sztucznej inteligencji.

Grant uzyskany został dzięki kompleksowej polityce Rektoratu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ukierunkowanej na współpracę międzynarodową, innowacyjność oraz finansowanie grantowe badań naukowych w dziedzinach nauki, edukacja i inżynierii.

Głównym celem projektu Erasmus+ „The Future is in Applied Artificial Intelligence” (FAAI) 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359,  współfinansowanego przez Unię Europejską, jest zapoznanie studentów z możliwościami systemów AI do rozwiązywania problemów w zarządzaniu, przemyśle, inżynierii, administracji i edukacji; oceny istniejących systemów i narzędzi AI, z naciskiem na badania porównawcze i doświadczenia użytkowników; oraz gospodarcze, społeczne i kulturowe skutki sztucznej inteligencji. Oto logo projektu:

W dniach 7-8 listopada 2022 odbyło się spotkanie inauguracyjne w Bielsku-Białej. Spotkanie zostało przeprowadzone przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe służyło jako spotkanie inaugurujące projekt. Ramy projektu zostały ponownie przedstawione i sfinalizowane, a także omówiono zarządzanie projektem, komunikację, zapewnienie jakości, upowszechnianie i kwestie administracyjne.

Uczestnicy z ATH w Bielsku-Białej (ATH), Uniwersytetu Bibliotekoznawstwa i Informatyki, Bułgaria (ULSIT), Uniwersytetu w Niszu, Serbia (UNi), Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego w Trnavie, Słowacja (UCMT), Uniwersytet Czarnogóry, Czarnogóra (UoM) wzięli czynny udział w spotkaniu.

Uczestnicy spotkania inauguracyjnego zostali przyjęci przez władze ATH. JM Rektor ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, który jest prawnym przedstawicielem organizacji koordynującej w projekcie, przywitał uczestników z powodu otrzymania grantu KE. Zainteresowania naukowe Pana Rektora dotyczą również zastosowania metod AI do strojenia optymalnych parametrów silnika pojazdu. Rozpatruje on dany projekt i konsorcjum z punktu widzenia nowych możliwości współpracy międzynarodowej.

 

Zdjęcie. JM Rektor ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH dyskutuje z uczestnikami spotkania inauguracyjnego.

 

Zdjęcie. Prorektor ATH ds. nauki i finansów dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski, prof. ATH zwrócił również uwagę na projekty dotyczące innowacyjnego podejścia do szkolenia.

 

Zdjęcie. W imieniu wszystkich uczestników projektu prof. dr hab. Vasyl Martsenyuk podziękował władzom ATH za pomoc i wsparcie w realizacji projektu.

 

Zdjęcie. Uczestnicy projektu w towarzystwie władz ATH.

 

Oficjalne spotkanie rozpoczęło się od powitania i przedstawienia ATH w Bielsku-Białej jako koordynatora projektu oraz zespołów partnerskich. Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki (WBMiI) dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH zaprezentował ATH i WBMiI oraz ich zaplecze do szkolenia studentów i mistrzów, koncentrując się na innowacyjnych technikach i spełniających wymagania rynku pracy.

 

Zdjęcie. Dziekan WBMiI dr hab. inż. Jacek Pezda rozpoczyna spotkanie projektowe.

Prof. dr hab. Vasyl Martsenyuk, który jest koordynatorem projektu, zwrócił uwagę na doświadczenia ATH w zakresie planowania i realizacji międzynarodowych projektów z obszaru data science. Następnie przedstawił zespoły projektowe z ULSIT, UNI, UCMT, UoM.

Prof. Georgi Dimitrov z ULSIT, który jest współkoordynatorem projektu, jest doświadczonym naukowcem w dziedzinie data science i baz danych o dużej skali. Jest autorem szeregu innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji i biznesu. Włożył wiele wysiłku w przygotowanie propozycji projektu. Ponadto jego instytucja jest jedną z wiodących organizacji w ramach konsorcjum projektowego, ponieważ ATH ma dobre praktyki współpracy z ULSIT. Uczestniczka spotkania dr. Eugenia Kovatcheva z ULSIT posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami programów Erasmus+ i Horizon.

Zdjęcie. Prof. Georgi Dimitrov przedstawia zespół ULSIT.

 

Prof. Dejan Rancic, który jest koordynatorem instytucjonalnym, przedstawił serbski zespół z UNi i jego rolę w projekcie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na aktualnych rozwiązaniach informatycznych opartych na sztucznej inteligencji i big data, ma duże doświadczenie we wdrażaniu innowacji naukowych do przemysłu. Ponadto planuje zrealizować projekt współpracując z parkiem technologicznym Nis, gdzie jest założycielem kilku firm hi-tech.

 

Zdjęcie. Prof. Dejan Rancic przedstawia zespół UNi, Serbia.

 

Iveta Dirgova Luptakova, koordynator instytucjonalny, przedstawiła UCMT (Słowacja), gdzie jest zatrudniona jako Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych. UCMT jest nowym partnerem w konsorcjum. Jej obszar naukowy obejmuje również sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Jest również bardzo zainteresowana opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych technik szkoleniowych. prof. Jiří Pospíchal jest również zainteresowany udziałem w projekcie swoim doświadczeniem w dziedzinie sieci neuronowych. Wcześniej zespół UCMT miał doświadczenie uczestnicząc w szeregu międzynarodowych projektów.

 

Zdjęcie. prof. Jiří Pospíchal i prof. Iveta Dirgová Luptáková z UCMT, Słowacja.

 

Zespół UoM z Czarnogóry przedstawił koordynator instytucjonalny Assist. prof. Igor Jovancevic. Jego zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania wizji komputerowej do rozwiązywania problemów świata rzeczywistego. Pełnił również rolę w opracowywaniu nowych innowacyjnych metodologii nauczania sieci neuronowych w oparciu o studia przypadków. Posiada głębokie międzynarodowe wykształcenie (doktorat z wizji komputerowej / przetwarzania obrazu z IMT Mines Albi, Francja).

 

Zdjęcie. Team from UoM (Montenegro) – Nikola Pizurica, Igor Jovancevic.

 

Zdjęcie. Zespół UBB na spotkaniu inauguracyjnym: dr Marcin Bernaś, dr Aleksandra Kłos-Witkowska, dr inż. Tomasz Gancarczyk.

 

Prof. Georgi Dimitrov przedstawił ramy projektu obejmujące:

 • Krótki opis FAAI
 • Wykres Gantta
 • Przegląd pakietów roboczych i elementów dostawy, a mianowicie:
  – WP2 – Dobre praktyki w wykorzystaniu AI i ML
  – WP3 – Skonfigurowanie wymagań dotyczących uczenia się sztucznej inteligencji
  – WP4 – Ramy sztucznej inteligencji do szkolenia w HE
  – WP5 – Pilotowanie

Prof. dr hab. Vasyl Martsenyuk koncentrował się na zasadach zarządzania projektami (obowiązki koordynatora instytucjonalnego, tworzenie zespołów (Zespół Sterujący, Zespół ds. Zapewnienia Jakości), koordynowanie wyników pracy intelektualnej, szkolenia i działania upowszechniające, ewaluacje i raportowanie). Przedstawił również wstępne wersje Planu Upowszechniania Projektu oraz Planu Zarządzania Jakością. Potwierdzono, że plany powinny zostać przedstawione na kolejnym internetowym spotkaniu Zespołu Sterującego.

Zespół Sterujący:

 • Vasyl Marstsenyuk (Polska)
 • Georgi Petrov Dimitrov (Bułgaria)
 • Dejan Rancic (Serbia)
 • Iveta Dirgova Luptáková (Słowacja)
 • Igor Jovancevic (Czarnogóra)

Zespół Zapewnienia Jakości:

 • Aleksandra Kłos-Witkowska (Polska)
 • Eugenia Petrova Kovatcheva (Bułgaria)
 • Olivera Pronic-Rancic (Serbia)
 • Jiří Pospíchal (Słowacja)
 • Nikola Pizurica (Czarnogóra)

Następnie omówiono umowy partnerskie oraz kwestie zarządzania finansami. Szczególną uwagę zwrócono na pytanie, jak usprawnić komunikację w ramach projektu. Zorganizowano cykliczne spotkania online, newslettery, stronę internetową, konto na facebooku projektu. Omówiono pakiet roboczy WP 2: Dobre praktyki w wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, który obejmuje działania A 2.2 Działania edukacyjne – Ankieta dotycząca dobrych praktyk, A 2.3 Wynik projektu — Najnowocześniejsza analiza

Podczas wizyty do ATH gości zapoznali się z uczelnianą infrastrukturą ATH i wykazali wysoką ją ocenę. W szczególności przedstawiciele ULSIT z Bułgarii, uczelni która od wielu lat zajmuje się bibliotekoznawstwem, wyrazili chęć współpracy uczelnianych bibliotek.

 

Zdjęcie. Beata Paw-Peterko prowadzi prezentację biblioteki ATH dla przedstawicieli uczelni bibliotekoznawstwa z Bułgarii.

 

Jedną z dobrych praktyk w ramach spotkania konsorcjum jest wizyta w firmie IT w celu współpracy i wspólnej dyskusji oraz zakończenia spotkania. W tym czasie na miejsce wizyty wybrano firmę Rekord SI, która jest jedną z wiodących firm informatycznych w regionie.

Piotr Szymura przedstawił firmę Rekord SI. Wyjaśnił również podejście firmy do rozwoju i zaangażowania pracowników.

 

Zdjęcie. Piotr Szymura przedstawia firmę Rekord SI.

 

Zdjęcie. Piotr Szymura wyjaśnia strategie firmy.

 

Omówiono również kwestie finansowe projektu oraz sposoby radzenia sobie z ryzykiem w zarządzaniu projektem.

 

Zdjęcie. Eugenia Kovatcheva wyjaśnia pewne kwestie finansowe.

 

W końcu została przygotowana ostateczna lista „TO DO”.

 

Zdjęcie. Uczestnicy spotkania Kick-off w Rekord SI.

 

Podsumowując, uczestnicy spotkania zadeklarowali najważniejszy oczekiwany rezultat, jakim jest nawiązanie długoterminowego partnerstwa strategicznego i współpracy w zakresie edukacji, badań, biznesu i innowacji stosowanej inteligencji sztucznej (AI).

Pliki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf ReportKickOffMeeting_FAAI 3 MB

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831