Projekt Erasmus+ iBIGworld: Spotkanie międzynarodowe M4
Projekt Erasmus+ iBIGworld: Spotkanie międzynarodowe M4

Projekt Erasmus+ iBIGworld: Spotkanie międzynarodowe M4

Wydarzenia

W dniach 15-16 września 2022 r. w Sofii (Bułgaria) odbyło się międzynarodowe spotkanie M4. Czwarte spotkanie projektowe zostało zorganizowane przez Uniwersytet Bibliotekoznawstwa i Technologii Informacyjnych (ULSIT) (https://www.unibit.bg).

Celem tego spotkania było podsumowanie osiągnięć projektu, zakończenie ewaluacji z realizacji jego celów oraz omówienie doświadczeń z drugiego działania szkoleniowego i drugiego wydarzenia upowszechniającego. Potwierdzono i podpisano plan trwałości produktu po jego zakończeniu.

W spotkaniu czynnie uczestniczyli pracownicy Uniwersytetu w Niszu (UNi), Uniwersytetu w Bielsku-Białej (UBB) oraz Wyższej Szkoły Bibliotekoznawstwa i Informatyki (ULSIT).

 

Na zdjęciu: Uczestnicy M4 w Wyższej Szkole Bibliotekoznawstwa i Technik Informacyjnych.

 

Spotkanie odbyło się wg  agendy przedstawionej poniżej:
https://docs.google.com/document/d/1HBQPKkZn4NRatXKeBlq-O3wKfKtiy0FF/edit?usp=sharing&ouid=101046534126028994548&rtpof=true&sd=true

W pierwszej kolejności przedstawiono lokalne raporty upowszechniające, które zostały potwierdzone przez Zespół Sterujący. Następnie przedstawiono i omówiono raporty z realizacji zadań, zwracając uwagę na sekwencyjny charakter wyników intelektualnych:
– wymagania dotyczące kursu treningowego Big Data (O2) wynikające z analizy ankietowej O1;
– szkielet kursu treningowego Big Data zbudowany w oparciu o matrycę kompetencji-tematów opracowanych w ramach O2;
– wytyczne dla nauczycieli, uczniów oraz biznesu na etapie O4 oparte na wynikach szkolenia w ramach O3.

 

Na zdjęciu: Prof. Wasyl Martsenyuk przedstawia aktualny stan wyników projektu.

Prof. Wasyl Martsenyuk przedstawił aktualny stan wyników projektu. Zwrócił uwagę na zasady raportowania wyników intelektualnych opracowanych w projekcie. Mianowicie odpowiedzialność za przygotowanie odpowiednich wyników intelektualnych spoczywa na wiodących organizacjach: O1 – UBB, O2 – TSNUK, O3 – ULSIT i O4 – UNI. Zwrócił również uwagę na konieczność organizacji sprawozdawczości finansowej dla projektu, zwłaszcza grafików czasu pracy intelektualnej. Prawdziwa dyskusja była poświęcona dobrej praktyce zgłaszania zdarzeń upowszechniających E1, E2, E3 i E4.

Ponadto Prof. Martsenyuk przedstawił uczestnikom plan trwałości w celu podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem i eksploatacją projektu na okres po zakończeniu finansowania projektu przez KE. Link do planu zrównoważonego rozwoju znajduje się poniżej.
https://docs.google.com/document/d/1AYHF9lYoeRAN0twpQ6eJA6Oty6bzkMtO/edit?usp=sharing&ouid=101046534126028994548&rtpof=true&sd=true

 

 

Prof. Georgi Dimitrov zwrócił uwagę na przygotowanie i kształtowanie końcowych ocen wyników projektu. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na istotny wkład zespołu ULSIT oraz wiodącą rolę przy tworzeniu ram kursu Big Data.

Prof. Dejan Rancic przedstawił działania realizowane przez zespół UNi. Pozostali uczestnicy spotkania wysoko ocenili wkład zespołu UNi w pilotażowy etap projektu, zwłaszcza przy organizacji szkoleń C2 i C3.

Omówiono sprawozdanie z zarządzania finansami. Uczestnicy uzgodnili kolejność przygotowania i wypełnienia końcowego raportu finansowego za pomocą platformy Mobility Tool. Przedstawiono również wyniki upowszechniania lokalnego. W końcu zaproponowano i potwierdzono listę kolejnych zadań do realizacji.

 

Na zdjęciu: Koordynatorzy zespołów projektowych na M4: prof. Dejan Rancic (UNi), prof. Georgi Dymitrow (ULSIT), prof. Wasyl Martsenyuk (UBB).

 

Na zdjęciu: uczestnicy M4 z UBB (Marcin Bernas i Wasyl Martsenyuk) i ULSIT (Eugenia Kovatcheva) na terenie rektoratu ULSIT.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831