ATH realizuje projekt: “Wysoko precyzyjne, hybrydowe centrum do druku 3D w pięciu osiach z synchroniczną obróbką frezarską drukowanych części”
ATH realizuje projekt: “Wysoko precyzyjne, hybrydowe centrum do druku 3D w pięciu osiach z synchroniczną obróbką frezarską drukowanych części”

ATH realizuje projekt: “Wysoko precyzyjne, hybrydowe centrum do druku 3D w pięciu osiach z synchroniczną obróbką frezarską drukowanych części”

Wydarzenia

Wydziałowe Laboratorium Obrabiarek i Robotów Przemysłowych (H6) wzbogaciło się ostatnio w innowacyjne urządzenie jakim jest Hybrydowe, 5-osiowe Centrum Obróbkowe.


Prototyp centrum powstał jako rezultat projektu dofinansowanego ze środków Uni Europejskiej: „Wysoko precyzyjne, hybrydowe centrum do druku 3D w pięciu osiach z synchroniczną obróbką frezarską drukowanych części”, gdzie jednym z podwykonawców, obok dwóch partnerów przemysłowych (Bonix sp. z o.o – lider projektu, KF DOMENA sp. z o.o), jest również Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji ATH. Możliwości obrabiarki to niespotykane obecnie połączenie typowych zabiegów frezarsko-wiertarskich z toczeniem oraz wysokowydajnym i precyzyjnym drukiem 3D. Centrum hybrydowe wyposażone jest w układ sterowania najnowszej generacji SINUMERIK ONE oraz 24-pozycyjny magazyn narzędzi. Nowe stanowisko będzie wykorzystywane zarówno w dydaktyce jak i badaniach naukowych.

 

____________

Realizacja projektu została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej:
I. Nowoczesna gospodarka, dla działania:
1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Celem prac badawczo rozwojowych jest opracowanie wysokowydajnych strategii druku 3D z wykorzystaniem oprogramowania CAM, analiza metod kalibracji geometrycznej centrum 5-osiowego oraz akwizycja wiedzy dotyczącej obszaru projektowania procesu druku 3D na niekonwencjonalnych drukarkach.

– Numer projektu: RPSL.01.02.00-24-009A/19
– Okres realizacji: 2020 – 2022
– Dofinansowanie projektu z UE: 1.505.412,60 złotych
– Wartość całkowita projektu: 2.098.143,05 złotych

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831