Projekt Supersenior

Projekt Supersenior

Wydarzenia

24 i 26 października 2018 r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Supersenior w Uniwersytetach Trzeciego Wieku” realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

W projekcie SUPERSENIOR brały udział Uniwersytety Trzeciego Wieku z: Bielska-Białej (wraz z filią bielskiego UTW w Wilkowicach), Chybia, Łodygowic i Milówki oraz dwa nowo powstałe UTW: z Czernichowa i Świnnej.

Podczas konferencji o charakterze edukacyjno-integracyjnym, w której wzięli udział uczestnicy ze wszystkich UTW zaangażowanych w projekt, wysłuchano wykładu prof. dr hab. Anny Węgrzyniak pt. „Kariera literatury faktu i jej atrakcyjność dla seniorów”. Wydarzeniu towarzyszył wernisaż wystawy uczestników warsztatów malarskich z UTW w Bielsku-Białej, rozwijających artystyczne pasje pod kierunkiem prof. ATH dr. hab. Ernesta Zawady.

W obu dniach program konferencji został wzbogacony o koncerty muzyczne: 24 października – o koncert na 100-lecie odzyskania niepodległości (śpiew: Rafał Majzner, akompaniament: Natalia Firlej), a 26 października o koncert zespołu Dzień Dobry.

Akademia realizowała projekt od 15 marca do końca października 2018 roku.

Celem głównym projektu była aktywizacja intelektualna, twórcza i społeczna osób w wieku 55+ poprzez zapewnienie im i poszerzenie dostępu do wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, a także stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i uczestnictwa w sieci współpracy pomiędzy słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

W ramach oferty programowej zostały zrealizowane różne formy zajęć, m.in.: wykłady plenarne, koła naukowe (historyczne, turystyczno-krajoznawcze, fizyka w medycynie i in.), laboratoria terenowe (wyjazdy edukacyjno-merytoryczne) oraz różnego rodzaju warsztaty (aktywności ruchowej, zdrowego żywienia i higieny psychicznej, korzystania z Internetu i komputera, malarskie, psychologiczne).

Poza ww. formami działań w projekcie realizowany był mentoring dla lokalnych koordynatorów UTW oraz warsztaty metodyczne w zakresie rozwoju działalności UTW i poprawy jakości kształcenia, a także promocja medialna UTW oraz warsztaty z zakresu fundraisingu i pozyskiwania środków na działalność.

28 czerwca br. odbyło się również spotkanie integracyjne reprezentacji poszczególnych UTW z seniorami z Milówki, na które przyjechała p. Renata Janik z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doradca ministra Jarosława Gowina.

UTW Bielsko-Biała

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831