Projekt UTW

Projekt UTW

Wydarzenia

Od 15 marca 2018 r. Akademia Techniczno-Humanistyczna realizuje projekt SUPERSENIOR W UNIWERSYTETACH TRZECIEGO WIEKU w ramach  programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Celem głównym projektu jest aktywizacja intelektualna, twórcza i społeczna osób w wieku 55+ poprzez zapewnienie im i poszerzenie dostępu do wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, a także stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i uczestnictwa w sieci współpracy pomiędzy słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

W projekcie SUPERSENIOR biorą udział Uniwersytety Trzeciego Wieku z: Bielska-Białej (wraz z filią bielskiego UTW w Wilkowicach), Chybia, Łodygowic i Milówki oraz 2 nowo powstałe UTW: z Czernichowa i Świnnej.

W ramach oferty programowej realizowane są różne formy zajęć, m.in.: wykłady plenarne, koła naukowe (historyczne, turystyczno-krajoznawcze, fizyka w medycynie i in.), laboratoria terenowe (wyjazdy edukacyjno-merytoryczne) oraz różnego rodzaju warsztaty (aktywności ruchowej, zdrowego żywienia i higieny psychicznej, korzystania z Internetu i komputera, malarskie, psychologiczne).

Poza ww. formami działań w projekcie realizowany jest mentoring dla lokalnych koordynatorów UTW oraz warsztaty metodyczne w zakresie rozwoju działalności UTW i poprawy jakości kształcenia, a także promocja medialna UTW oraz warsztaty z zakresu fundraisingu i pozyskiwania środków na działalność.

28 czerwca br. odbyło się również spotkanie integracyjne reprezentacji poszczególnych UTW z seniorami z Milówki, na które przyjechała p. Renata Janik z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doradca ministra Jarosława Gowina.

Projekt będzie realizowany do końca października 2018 r., a domknie go konferencja o charakterze edukacyjno-integracyjnym, w której wezmą udział uczestnicy ze wszystkich UTW biorących udział w przedsięwzięciu. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wernisaż wystawy uczestników warsztatów malarskich z UTW w Bielsku-Białej.

Renata Morawska

Uniwersytet Trzeciego Wieku ATH

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast