Przedstawiciele Fundacji „Dr Clown” w ATH

Przedstawiciele Fundacji „Dr Clown” w ATH

Informacje

Dzięki uprzejmości prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. ATH dr. hab. Czesława Ślusarczyka i prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Humanistyczno-Społecznego dr Justynie Wojciechowskiej w murach Akademii odbyła się niekonwencjonalna prelekcja z udziałem przedstawicieli Fundacja „Dr Clown”. Garderoba prowadzących spotkanie nawiązywała do nazwy organizacji, a właściwie ruchu lekarzy-klaunów któremu patronuje jego pomysłodawca amerykański lekarz, społecznik, aktor Patch Adams.

Jako lekarz Adams zaproponował połączenie klasycznych metod leczenia z alternatywnymi w postaci tańca, skeczów, śpiewu, gdyż, jak twierdził: „Humor i żarty są najlepszym sposobem na poprawienie psychicznej kondycji chorego”.

Podczas spotkania ze studentami wolontariusze bielskiego oddziału Fundacji podzielili się swoimi doświadczeniami z zaangażowania w ten typ wolontariatu, jak również zaprezentowali tzw. „oprzyrządowanie DrClowna” i sposób jego obsługi – co własnoręcznie mogli sprawdzić studenci – na użytek rozrywki odwiedzanych pacjentów bielskich dziecięcych oddziałów szpitalnych.

dr Marta Kołodziejczyk
Biuro Wsparcia Studentów ATH

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831