Przeszłość i przyszłość bielskiej humanistyki
Przeszłość i przyszłość bielskiej humanistyki

Przeszłość i przyszłość bielskiej humanistyki

KsiążkiLiteraturoznawstwo

W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się długo oczekiwana dwutomowa praca zbiorowa pt. Dokąd zmierzasz, humanistyko pod redakcją Jolanty Szarlej i Barbary Tomalak. Publikacja pomyślana została pierwotnie jako tom jubileuszowy wieńczący obchody 15-lecia Wydziału Humanistyczno-Społecznego obchodzone uroczyście jesienią 2016 roku, ale potem ten zamysł podlegał zmianom, a sam tekst był wzbogacany o kolejne elementy i rozrastał się. W efekcie moment wydania publikacji (marzec 2021) nieoczekiwanie związał się z jubileuszem 20-lecia tegoż wydziału powołanego do istnienia we wrześniu 2001 roku, gdy społeczność WHS dokonuje kolejnego podsumowania swoich dokonań dydaktycznych i naukowych.

Część pierwszą Od wczoraj – przez dziś – do jutra tomu pierwszego, poza okolicznościowym wprowadzeniem prof. Marka Bernackiego, Dziekana WHS w latach 2012–2016 i 2016-2020, otwierają trzy ważne wypowiedzi: JE ks. bpa Tadeusza Rakoczego, biskupa seniora katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej, Pana prof. Marka Trombskiego, pierwszego Rektora ATH, oraz Pani prof. Iwony Nowakowskiej-Kempnej, pierwszej Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego (w latach 2001–2004 i 2004–2008). Mają one nieocenioną wartość historyczną, gdyż przybliżają najważniejsze fakty dotyczące powstania, organizacji i pierwszych lat funkcjonowania Akademii Techniczno-Humanistycznej i Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH.

W części drugiej zatytułowanej Rola nauk humanistycznych i społecznych we współczesnym świecie zamieszczono dwadzieścia trzy artykuły naukowe, których autorami są pracownicy bielskiej Akademii oraz przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych ośrodków uniwersyteckich w Krakowie, Katowicach, Ostrawie, Tuzli (Bośnia i Hercegowina), Sofii i Bratysławie. Wśród zamieszczonych tekstów o tematyce literaturoznawczej, językoznawczej, kulturoznawczej, teologicznej, pedagogicznej, artystycznej i socjologicznej, znalazły się także te napisane w językach obcych – po angielsku, czesku, słowacku i bośniacku.

Tom drugi (część trzecią) otwiera pięć tekstów naukowych, których autorami są uzdolnieni absolwenci Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH: Anna Łysień, Dorota Wieczorek, Anna Hyla, Karolina Kolasa-Rusek oraz Krzysztof Babicki (warto zaznaczyć, że większość z wymienionych osób wybrało drogę rozwoju naukowego i przygotowuje aktualnie rozprawy doktorskie na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH oraz na Wydziale Humanistycznym UŚ). Niezwykle cennym uzupełnieniem części naukowej tomu drugiego jest Suplement, w którym zaprezentowano archiwalne kolorowe zdjęcia obrazujące początki oraz przełomowe momenty historii Wydziału Humanistyczno-Społecznego, a także fotokopie listów gratulacyjnych nadesłanych z okazji 15-lecia WHS na ręce jej ówczesnego Dziekana prof. Marka Bernackiego. Dopełnieniem całości jest Wykaz monografii opublikowanych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH w latach 2001–2016, obejmujący ponad trzysta pozycji o tematyce filologicznej, pedagogicznej, historycznej, kulturoznawczej i filozoficzno-teologicznej.

Dokąd zmierzasz, humanistyko? – rzetelnie opracowana i profesjonalnie wydana publikacja dokumentująca historię Wydziału Humanistyczno-Społecznego w latach 2001–2016 – dostępna jest w zbiorach Biblioteki ATH. Warto po nią sięgnąć, by zastanowić się nad rolą, jaką odegrali w rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej (zapewne nie mówiąc jeszcze ostatniego słowa) bielscy humaniści.

 

dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH

 

 

 

 

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast