Przewód doktorski z literaturoznawstwa

Przewód doktorski z literaturoznawstwa

Wydarzenia

Na posiedzeniu w dniu 5 lutego br. Rada Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH jednomyślnie przyjęła Uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego pani mgr Joanny Sokołowskiej-Czarneckiej, która przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Kobiety (u) Miłosza. Studium analityczno-interpretacyjne” . Na promotora pracy został powołany prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, promotorem pomocniczym jest dr hab. Aleksandra E. Banot z Katedry Polonistyki.

Kandydatka do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo jest absolwentką kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach (tytuł magistra uzyskała w roku 2002). Od kilkunastu lat pracuje jako nauczycielka języka polskiego, pełni też funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Gliwicach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi doktorat musi zostać sfinalizowany do 31 grudnia 2021 r.; organem, który nada stopień doktora, będzie Senat ATH (lub inny organ odpowiadający na nadawanie stopni naukowych zdefiniowany w powstającym statucie Akademii.

(rp, mb)

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast