Przewody doktorskie z literaturoznawstwa

Przewody doktorskie z literaturoznawstwa

Wydarzenia

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia br. Rada Wydziału Humanistyczno-Społecznego podjęła uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich w dyscyplinie literaturoznawstwo. Kandydatkami do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych są: mgr Agnieszka Babraj (temat pracy doktorskiej „Kobieta utekstowiona. Doświadczenie kobiecości jako temat internetowych form narracji osobistych”) oraz mgr Anna Hyla (temat pracy doktorskiej: „Mityczny i baśniowy porządek w internetowych grach fabularnych”).

Na promotora obu dysertacji doktorskich powołany został prof. ATH dr hab. Michał Kopczyk, natomiast promotorami pomocniczymi zostali odpowiednio: dr Justyna Wojciechowska i dr Robert Pysz. Były to dwa ostanie przewody doktorskie otwarte na obowiązujących dotychczas zasadach. W sumie w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Humanistyczno-Społecznym wszczęto pięć przewodów doktorskich w zakresie literaturoznawstwa, które powinny zostać zamknięte do końca 2020 roku.

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast