Publikacje naukowe i popularnonaukowe

Publikacje naukowe i popularnonaukowe

Literaturoznawstwo

Lista wybranych publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce regionalistycznej.

 

„Świat i Słowo” ISSN 1731-3317 nr 1(10) 2008, numer tematyczny „Mała ojczyzna”
[W numerze m.in.: Daniel KADŁUBIEC, O kulturowym obliczu podbeskidzkiej ziemi; Ks. Tadeusz BORUTKA, Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla diecezji bielsko-żywieckiej; Jacek PROSZYK, Bielski uczony i bibliofil – Salomon Joachim Halberstamm; Marek BERNACKI, Zabytkowe drewniane kościoły w Bielsku-Białej i okolicach; Anna WĘGRZYNIAK, Żywieckie „Gronie”; Barbara TOMALAK, Metafora „beskidzka” w „Pastorałkach” Stanisława Goli; Rafał MOŁDYSZ, Jacek KOZIOŁEK, Głos Beskidów – wokół poezji Tadeusza Gołucha; Stanisław GĘBALA, Narodziny dramatopisarza; Robert PYSZ, Ferment w Bielsku-Białej]

Dostęp:
czasopismo naukowe dostępne w Bibliotece ATH (ul. Willowa 2) i w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
Dostęp on-line (Open Access):
http://polka.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2020/12/sis_10.pdf

 

„Świat i Słowo” ISSN 1731-3317 nr 2(19) 2012, numer tematyczny „Małe miasta”
[W numerze m.in.: JACEK KRYWULT, Nasze miasto – małe czy duże?; BARBARA TOMALAK, Małe miasta w górskim pejzażu; MARZENA LORENC, „Poetycka fotografia” Bielska Mieczysława Stanclika; MAREK BERNACKI, Ignacy Bieniek – artysta wszechstronny, artysta przypomniany]

Dostęp:
czasopismo naukowe dostępne w Bibliotece ATH (ul. Willowa 2) i w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
Dostęp on-line (Open Access):
http://arch.swiatislowo.ath.bielsko.pl/poprzednie_numery.html
http://arch.swiatislowo.ath.bielsko.pl/sis19.html

 

 

Interdyscyplinarne monografie naukowe:

 

Dom na pograniczu. Tom interdyscyplinarnych prac naukowych pod redakcją Libora Pavery, recenzenci: prof. Ivo Pospìšil (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. Emil Tokarz (ATH), Stowarzyszenie „Region Beskidy”, Bielsko-Biała 2010.

[Publikacja została wydana w ramach projektu „Dom Beskidzki na pograniczu polsko-słowackim”, który współfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa. Wśród autorów znaleźli się literaturoznawcy i językoznawcy zatrudnieni na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH: Libor Pavera, Justyna Wojciechowska, Marek Bernacki, Lubomir Hampl, Ewa Michalska, Barbara Tomalak, Kalina Bahneva i Anna Jaworska]

Dostęp:
publikacja dostępna w Bibliotece ATH (ul. Willowa 2) i w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.

 

Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, pod redakcją Marka Bernackiego i Roberta Pysza, recenzja wydawnicza: prof. dr hab. Tomasz Stępień, Wydawnictwo Naukowe ATH przy udziale Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2016.

Dostęp:
publikacja dostępna w Bibliotece ATH (ul. Willowa 2) i w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
Dostęp on-line (Open Access):
zasoby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej https://sbc.org.pl/dlibra/publication/457395/edition/429176/content/

 

Reformacja z perspektywy Bielska i Białej, pod red. Aleksandry E. Banot, Eweliny Gajewskiej i Tomasza Markiewki, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2018.

Dostęp:
publikacja dostępna w Bibliotece ATH (ul. Willowa 2) i w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
Dostęp on-line (Open Access):
http://polka.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2020/12/REFORMACJA-ksi%C4%85%C5%BCka.pdf/

 

W przygotowaniu:

Czytanie miasta 2. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest. Tom 1 Literackie Bielsko-Biała. Teksty o tematyce literaturoznawczej, pod redakcją Marka Bernackiego i Roberta Pysza, Tom 2 Bielska „tkanina”. Teksty o tematyce interdyscyplinarnej, pod redakcją Marka Bernackiego i Angeliki Matuszek, Wydawnictwo Naukowe ATH przy udziale Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2021.

Spodziewany termin wydania:
Tom 1 – styczeń 2021, Tom 2 – marzec 2021.
Dostęp:
publikacja dostępna będzie w Bibliotece ATH (ul. Willowa 2) i w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
Dostęp on-line (Open Access):
zasoby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (w planach)

 

 

dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH

 

 

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast