Punktacja publikacji w Wydawnictwie Naukowym ATH

Informacje

Informuję, że zgodnie z z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 roku poz. DZ.U z dnia 16 listopada 2019 r. Poz. 2152 oraz Komunikatem  z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wykazu wydawnictw naukowych  poziom I poz. Nr 35 Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uzyskało 80 pkt.

Komunikat MNiSW

Rozp. Wydawnicze

Kierownik

                                                                                  Wydawnictwa Naukowego  ATH

                                                                                        Grzegorz Zamorowski

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast