Q&A COVID-19

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania Uczelni w okresie odwołania zajęć dydaktycznych

Wszystkie zajęcia dydaktyczne zostały odwołane od 12 marca br. do odwołania. Informacja o przywróceniu zajęć zostanie podana do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

Odwołane zostają wszelkie zajęcia dydaktyczne na studiach I, II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie, jak również zajęcia na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych oraz szkołach doktorskich. Odwołano również zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Zajęcia dydaktyczne w każdym trybie kształcenia zostały odwołane, dodatkowo w soboty i niedziele, cały kampus ATH wraz z bramami wjazdowymi zostaje zamknięty do odwołania.

Zajęcia praktyczne jak również i ćwiczenia laboratoryjne oraz praktyki zawodowe zostaną zrealizowane w późniejszym terminie.
Informacja na ten temat znajduje się w Komunikacie Dziekana WNOZ, dostępnym na stronie: https://www.ath.bielsko.pl/komunikat-dziekana-wnoz-w-sprawie-organizacji-pracy-wydzialu-podczas-stanu-zagrozenia/.

Materiały w formie elektronicznej są przekazywane studentom poprzez maile grupowe. Wykładowcy zostali poproszeni o wypracowanie form współpracy ze studentami, które pozwolą na możliwie pełną realizację programu dla każdej formy i poziomu studiów w oparciu o powszechnie dostępne narzędzia online i rozwiązania proponowane przez Akademię. Prosimy o śledzenie komunikatów swoich wydziałów oraz kontakt z prowadzącymi zajęcia. W przypadku braku wiadomości, polecamy skontaktowanie się grupy z wykładowcą.

Obrony prac dyplomowych mogą się odbyć, jednak jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ustalenie terminu oraz obrona pracy dyplomowej może być przeprowadzona tylko na wyraźną, pisemną prośbę dyplomanta, złożoną do JM Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wraz z szczegółowym uzasadnieniem. Dyplomant zostanie zobowiązany do pisemnego oświadczenia o świadomości ryzyka jakie wynika z uczestnictwa w obronie pracy dyplomowej podczas aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Szczegółowy komunikat można przeczytać na stronie: https://www.ath.bielsko.pl/obrona-prac-dyplomowych/.

Wstrzymano zakwaterowanie nowych osób w Domu Studenckim, wprowadzono zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych (którzy nie są pracownikami lub studentami ATH). Szczegóły dotyczące funkcjonowania akademika w czasie zagrożenia epidemicznego można znaleźć w komunikacie: https://www.ath.bielsko.pl/komunikat-w-sprawie-domu-studenckiego/.

Dziekanaty pracują w ograniczonym zakresie. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw elektronicznie (wysyłając skany lub zdjęcia dokumentów) oraz kontakt telefoniczny w sprawie konsultacji indywidualnych przypadków, takich jak odebranie dokumentów. Informacje na temat funkcjonowanie poszczególnych dziekanatów: godzin dyżurów, konsultacji telefonicznych dostępne są w ogłoszeniach na stronach wydziałów.

W związku z odwołaniem zajęć na wszystkich uczelniach wyższych w Polsce, Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji zostaje przedłużona do 31 maja. Studenci nie muszą stawiać się osobiście w dziekanacie, by przedłużyć legitymację w tym miesiącu.

Biblioteka oraz czytelnia są nieczynne od 12 marca do odwołania. W tym czasie nie ma możliwości wypożyczania książek, a wszystkie wypożyczone książki zostały automatycznie prolongowane do 31 marca.

Zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, studenci znajdujący się poza granicami Polski mogą w każdym momencie zakończyć mobilność i powrócić do kraju.
Student, który zdecydował się na przerwanie lub anulowanie wyjazdu powinien poinformować o tym Centrum Wymiany Międzynarodowej drogą mailową (international@ath.bielsko.pl) oraz zgłosić ten fakt uczelni, na której obecnie się znajduje. Uczelnia ta zobowiązana jest do wystawienia potwierdzenia pobytu i innych wymaganych dokumentów. Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w komunikacje na stronie: https://www.ath.bielsko.pl/komunikat-dla-studentow-erasmus-przebywajacych-poza-granicami-kraju-skrocenie-mobilnosci/
Powrót do kraju umożliwiony jest przez specjalnie opcje uruchomione przez Rząd RP, z którymi można się zapoznać na stronie www.lot.com.pl. Wszyscy Polacy po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę domową (więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem).

You can decide to come back home earlier. University of Bielsko-Biala will support you with all necessary documents. You can find all the important information and the list of contacts on our website: https://www.ath.bielsko.pl/12727-2/

W dniu 25 marca br. Rektor ATH wydał zarządzenie, zgodnie z którym płatności za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz odpłatne usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zostaną odroczone do 15 czerwca br. Szczegółowe informacje wraz z terminami wpłat, których dotyczy odroczenie dostępne są w Zarządzeniu pod adresem: https://www.ath.bielsko.pl/ath/wp-content/uploads/2020/03/Zarz%C4%85dzenie-1.pdf

Obecnie świadczenia dla studentów i doktorantów nie są zagrożone i będą wypłacane terminowo. Świadczenia przyznane od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020, będą wypłacone z wyrównaniem od miesiąca marca 2020 r.

Termin składania wniosków (w sprawie przyznania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora) został przeniesiony z dnia 20 marca na 24 kwietnia. Studenci mogą składać wnioski w dziekanacie wydziału jednak wyłącznie w terminie od 15 – 24 kwietnia br.

Wszystkie wydarzenia, imprezy, konferencje, które miały odbyć się na terenie ATH w najbliższym czasie zostają odwołane. Niektóre z nich zostaną przełożone na późniejszy termin. Informacje na temat nowych terminów należy szukać na stronach organizatorów.

Juwenalia, które mają odbyć się w maju obecnie nie są odwołane. Organizatorzy na bieżąco monitorują rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i w przypadku, gdy przeprowadzenie Juwenaliów wiązałoby się z zagrożeniem bezpieczeństwa uczestników, podjęte zostaną odpowiednie decyzje bliżej terminu zgłoszenia imprezy.

Wszystkie komunikaty dotyczące uczelni są publikowane na bieżąco na stronie ath.bielsko.pl w zakładce Informacje dotyczące COVID-19 oraz stronie na Facebooku. Rzetelnym źródłem informacji dotyczących sytuacji w kraju są aktualności umieszczane na https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Ważne telefony i adresy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
Telefon alarmowy w dni robocze
w godzinach 7:25–15:00
tel. 33 499 29 22
w pozostałe dni i godziny
tel. 504 022 816

Numer alarmowy:
112 (całodobowo)

Infolinia NFZ:
800 190 590 (całodobowo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną uruchamia dwa całodobowe numery telefonów
tel. 33 814 62 21, 33 811 99 00

———
Najbliższe oddziały zakaźne

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831