Rada Uczelni

W skład  Rady Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wchodzą:

członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

  • mgr inż. Krzysztof Brączek
  • mgr inż. Janusz Szymura
  • mgr inż. Paweł Wróbel

członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

  • dr hab. Michał Kopczyk, prof. ATH
  • dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski, prof. ATH
  • dr hab. inż. Józef Myrczek, prof. ATH
  • Nikodem Słowiński, Przewodniczący Samorządu Studenckiego ATH

Kadencja Rady trwa od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Przewodniczącym Rady jest mgr inż. Paweł Wróbel.

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831