Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2017

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2017

Wydarzenia

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy, publikowany już po raz 18., opracowywany jest na podstawie  ustalonych kryteriów. Aktualne zestawienie pokazuje, że w istotnych dla rozwoju Uczelni obszarach odnotowuje procentowy wzrost punktów.

W zależności od profilu i misji pełnionych przez uczelnie rozpatruje się je według następujących grup: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Akademia Techniczno-Humanistyczna jako uczelnia posiadająca uprawnienia habilitacyjne i uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora rozpatrywana jest w grupie uczelni akademickich.  W analizie poszczególnych uczelni bierze się pod uwagę między innymi takie obszary jak: potencjał naukowy, umiędzynarodowienie, efektywność naukowa, prestiż, absolwenci na rynku pracy czy innowacyjność.

Według najnowszego rankingu ATH w niektórych kategoriach obserwuje  wzrost oceny o kilka punktów procentowych. W porównaniu z ubiegłym rokiem lepiej prezentuje się nasz potencjał naukowy, efektywność naukowa i warunki kształcenia.

Szczególnie cieszy wzrost punktów procentowych w kategorii efektywność naukowa, gdyż jest ona najwyżej oceniana w metodologii Rankingu Uczelni Akademickich 2017. Kryterium efektywności oceniane jest między innymi na podstawie rozwoju kadry własnej, nadawaniu stopni naukowych, publikacji i cytowań.

Lepiej niż w ubiegłym roku, wypadliśmy również w kategorii warunki kształcenia, w której rozpatruje się takie czynniki jak: dostępność kadr wysokokwalifikowanych oraz akredytacje.

Wzrost w stosunku do roku poprzedniego zanotowały także poszczególne kierunki studiów. Kierunek mechanika i budowa maszyn z miejsca 28  na miejsce 25. Inżynieria środowiska  przesunięcie z miejsca 27 na miejsce 24. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji przesunięcie z miejsca 28 na miejsce 21.

To pokazuje, że Uczelnia się stale rozwija, mimo zajmowanego miejsca w ogólnym zestawieniu, w którym od lat  kilu lat znajduje się w przedziale 71-80.

A jak pokazują losy naszych absolwentów, Akademia Techniczno-Humanistyczna jest Uczelnią, która bardzo dobrze przygotowuje do podjęcia kariery zawodowej.

Poniżej prezentujemy fragment wypowiedzi absolwenta Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Konrada Stańco. Całość rozmowy ukaże się w najnowszym numerze Akademii.

Moje prywatne zdanie jest też takie, że nie należy się sugerować rankingami, trzeba wiedzieć, co się chce robić i próbować to osiągnąć w warunkach, w jakich się przebywa. Dyplom ATH jest wystarczającą przepustką do tego, by zrealizować swoje ambicje zawodowe. W swojej pracy zawodowej pracuję z absolwentami najlepszych uczelni technicznych na świecie (MIT, Harvard, Cambridge) i może warto by ich zapytać, co sądzą o moim profilu wykształcenia i doświadczeniu, jakie z jego pomocą zdobyłem.

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831