Rejestracja na egzamin 5-6 lutego 2023 r.

W dniach 5-6 lutego 2023 r. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej przeprowadzi państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Rejestracja na egzamin rozpocznie się 6 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00.

Zarejestruj się:
https://forms.office.com/e/5imvci6RPk

 

Zgłoszenie na egzamin krok po kroku:

W celu zgłoszenia się na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, który odbędzie się w terminie 5-6 lutego 2023 r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, należy:

 1. wypełnić formularz zgłoszeniowy, który aktywny będzie od 6 grudnia od godz. 10:00,
 2. poczekać na wiadomość mailową z informacją od organizatora (proszę sprawdzić także folder SPAM),
 3. po otrzymaniu wiadomości o przyznaniu miejsca na liście, wpłacić 700,26 zł (równowartość 150 EUR, obowiązuje przelicznik kursu euro z dnia 30 listopada 2022 roku, wg tabeli NBP) na konto wskazane w wiadomości mailowej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji potwierdzającej przyznanie miejsca na egzamin.
 4. przesłać potwierdzenie wpłaty na adres wskazany ww. wiadomości mailowej,
 5. czekać na ostateczne potwierdzenie przyjęcia na egzamin wysłane przez organizatorów oraz dalsze informacje dotyczące egzaminu, które zostaną przesłane w kolejnej wiadomości mailowej.

Opłata za certyfikat (równowartość 20 EUR) pobierana jest po ogłoszeniu wyników egzaminu.​

UWAGA!

 1. Liczba miejsc jest ograniczona.
 2. O przyjęciu na egzamin decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Nie przyjmujemy wpłat wykonanych bez naszego potwierdzenia rejestracji.
 4. Osoby, które wypełnią formularz, ale nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.
 5. W przypadku otrzymania wiadomości mailowej o zakwalifikowaniu się tylko na listę rezerwową, w przeciągu kilku dni organizatorzy prześlą kolejną wiadomość z informacją o ewentualnych wolnych miejscach.
 6. W przypadku przekroczonego limitu przyjęcia osób na liście głównej oraz zapełnieniu listy rezerwowej kandydat otrzyma informację o braku miejsc i nieprzyjęciu na egzamin.

Kontakt: egzaminjp@ath.bielsko.pl

Lista ośrodków, które organizują egzaminy certyfikatowe oraz informacje o tym, jak zarejestrować się na egzamin są dostępne na stronie: http://certyfikatpolski.pl/rejestracja-na-egzamin.

 

Informacje dla zdających o procedurze poprawy egzaminów i uzyskaniu certyfikatu:
PDF1 INFORMACJA_podmioty-uprawnione-1

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego dla osób o specjalnych potrzebach:
https://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Procedury-dla-osob-o-specjalnych-potrzebach.pdf

Regulamin dla osób zdających:
Pobierz plik / Regulamin egzaminów certyfikatowych ATH

____________

Mapki ze szczegółami dojazdu:


Dojazd komunikacją miejską z dworca kolejowego

Dojazd samochodem z ul. Bystrzańskiej

Dojście z przystanku komunikacji miejskiej (autobus nr 10)
aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831