Informacje dla zdających egzamin 5-6 lutego 2023 r.

1. Miejsce: egzamin odbędzie się w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, budynek L.
2. Część pisemna: 5 lutego (niedziela), prosimy o przybycie na godz. 8:15 do budynku L (zostaną Państwo skierowani do odpowiedniej sali).
3. Część ustna: 6 lutego (poniedziałek) od godz. 9:00 (informacje o konkretniej godzinie rozpoczęcia egzaminu dla poszczególnych osób oraz sala zostaną przekazane w niedzielę 5 lutego). Prosimy o przybycie min. 20 minut przed wyznaczoną dla każdego godziną. 

W wyjątkowej sytuacji i za zgodą przewodniczącej komisji istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego w niedzielę – należy zwrócić się z prośbą o taką możliwość w formie mailowej na adres: egzaminjp@ath.bielsko.pl.


4. Każdy zdający ma obowiązek mieć przy sobie dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem (dokument, którego numer podali Państwo podczas rejestracji na egzamin) i okazać go przy wejściu do sali.
5. Osoby spóźnione na egzamin nie będą wpuszczane do sali egzaminacyjnej.
6. Zdający przynosi własne przybory do pisania – należy pisać długopisem (czarnym lub ciemnoniebieskim), nie wolno używać korektora.
7. Papier do sporządzania notatek zostanie dostarczony przez organizatorów.
8. Do sali wchodzimy tylko z przyborami do pisania oraz z dowodem tożsamości. Przypominamy o zakazie wnoszenia do sali telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (np. smartwatchów). Swoje rzeczy (wraz z telefonami i innymi urządzeniami elektronicznymi) zostawiają Państwo w szafkach. Każda szafka jest zamykana za pomocą monety 2 złote, prosimy o zabranie takiej monety.
9. W trakcie egzaminu przewidziana jest godzinna przerwa – na terenie uczelni znajduje się stołówka, z której będą Państwo mogli skorzystać.
10. Dojazd:
– samochodem (wjazd od ulicy Willowej, proszę kierować się mapką, a nie nawigacją). Uczelnia dysponuje parkingiem – wyjazd z parkingu będzie dla Państwa darmowy;
– komunikacją miejską (autobus numer 10, końcowy przystanek jest przy ul. Szerokiej);

 

Kontakt: egzaminjp@ath.bielsko.pl

Lista ośrodków, które organizują egzaminy certyfikatowe oraz informacje o tym, jak zarejestrować się na egzamin są dostępne na stronie: http://certyfikatpolski.pl/rejestracja-na-egzamin.

 

Informacje dla zdających o procedurze poprawy egzaminów i uzyskaniu certyfikatu:
PDF1 INFORMACJA_podmioty-uprawnione-1

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego dla osób o specjalnych potrzebach:
https://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Procedury-dla-osob-o-specjalnych-potrzebach.pdf–>

Regulamin dla osób zdających:
Pobierz plik / Regulamin egzaminów certyfikatowych ATH

____________

Mapki ze szczegółami dojazdu:


Dojazd komunikacją miejską z dworca kolejowego

Dojazd samochodem z ul. Bystrzańskiej

Dojście z przystanku komunikacji miejskiej (autobus nr 10)
aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831