Rekrutacja na stanowisko: Doradca zawodowy ds. przedsiębiorczości

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje kandydata/ki na stanowisko
Doradca zawodowy ds. przedsiębiorczości
(Biuro Karier ATH, ½ etatu, umowa o pracę)

——————–

WYMAGANIA

• Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, zarządzanie, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy bądź doradztwa zawodowego;
• praktyczna wiedza w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmującą m. in. kwestie prawne, pozyskiwania finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań);
• udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa indywidualnego
i grupowego w zakresie przedsiębiorczości;
• co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy (w ostatnich 5 latach);
• umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej;
• mile widziane doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Dodatkowo:
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
• Wysoka kultura osobista;
• Nastawienia na realizację celów;
• Duże zaangażowanie i motywacja do pracy;
• Dobra organizacja pracy własnej;
• Dobra znajomość pakietu MS Office.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Świadczenie usług poradnictwa zawodowego dla studentów, w  tym:
• Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych i grupowych porad zawodowych w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy bądź kontynuacji kształcenia;
• Pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, przeprowadzenie diagnozy jego potencjału i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
• Udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania się niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych;
• Dokumentowanie informacji dotyczących prowadzonego procesu doradczego dla każdego uczestnika projektu;
• Udzielanie wsparcia w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia;
• Uczestniczenie w zadaniach realizowanych w ramach projektu „Akademia Kompetentnego Studenta”;
• Rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych zadań.

OFERUJEMY:
• Umowę o pracę z możliwością przedłużenia po zakończeniu projektu;
• Możliwość kształcenia i rozwoju zawodowego;
• Zdobycie doświadczenia zawodowego w obszarze szkolnictwa wyższego;
• Miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole.

——————–
WYMAGANE DOKUMENTY

CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej z pisemną zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Dokumenty potwierdzające:
– kopia dyplomu ukończenia studiów,
– kopia dokumentów potwierdzających co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy w ostatnich 5 latach;
– dodatkowo (jeśli posiada) kopia certyfikatów lub zaświadczeń potwierdzających ukończone kursy;
– dodatkowo (jeśli posiada) potwierdzenie realizacji projektów unijnych.

 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o składanie aplikacji drogą pocztową
bądź osobiście w kopercie z napisem „Doradca zawodowy”
w Biurze Karier ul. Willowa 2, budynek L pokój nr 317A
w terminie do dnia 19.08.2019r. do godz. 14:30.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

——————–

DODATKOWE INFORMACJE

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze połowy etatu  na czas określony w ramach projektu pt. „Akademia Kompetentnego Studenta”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Pobierz plik / Ogłoszenie

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast