Rekrutacja na stanowisko: konserwator

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: konserwator (miejsce pracy: Dział Techniczno-Remontowy ATH, pełny etat, podstawowy system czasu pracy-„ Umowa na zastępstwo” godziny pracy od 700 do 1500).

Od kandydatów oczekujemy:
– wykształcenie zawodowe, preferowane techniczne,
– dokładności i odpowiedzialności,
– wysokiej kultury osobistej,
– umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
– doświadczenie w ogrodnictwie
– dodatkowy atut -aktualne uprawnienia SEP,

Zadania:
– Utrzymanie czystości na terenie Uczelni w okresie całego roku kalendarzowego w tym: w okresie zimowym odśnieżanie, w okresie letnim dbanie o tereny zielone i ciągi komunikacyjne ze szczególnym uwzględnieniem działania pod kątem bezpieczeństwa pieszych i pojazdów samochodowych,
– Pomoc w przygotowywaniu różnych uroczystości ( układanie stołów, wynoszenie mebli itp.),
– Naprawa drobnych usterek,
– Pomoc w przemieszczaniu  sprzętu,
– Prace konserwatorskie,< - Zabezpieczenie prac zgodnie z zasadami BHP i ppoż, - Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego zgodnie z zakresem obowiązków.

Dokumenty aplikacyjne (C.V.,list motywacyjny oraz wypełnione oświadczenie) prosimy przesyłać do  16 stycznia 2019 roku na adres e-mail: praca@ath.bielsko.pl, w tytule maila proszę dopisać „Konserwator” bądź na adres pocztowy: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Dział Kadr, z dopiskiem na kopercie „Konserwator”.

Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź mailowo.

 

 

——————–

Załączniki:
Ogłoszenie wraz z oświadczeniem

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831