Rekrutacja na stanowisko: laborant (pracownik inżynieryjno-techniczny)

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: laborant (pracownik inżynieryjno-techniczny)

 

Od kandydatów do zatrudnienia w Instytucie Ochrony i Inżynierii Środowiska oczekuje się:
• Wykształcenia co najmniej średniego – mile widziane wyższe
• Komunikatywności, staranności, chęci do nauki, zaangażowania i wysokiej kultury osobistej
• Bardzo dobrej organizacji pracy
• Umiejętności budowania pozytywnego wizerunku uczelni
• Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
• Umiejętności obsługi komputera (MS Office, Internet)
• Znajomości obsługi urządzeń laboratoryjnych oraz umiejętności wykonywania podstawowych prac laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii i biotechnologii środowiskowej
• Dobrej organizacja czasu pracy oraz umiejętności pracy w zespole
• Odpowiedzialności za wykonywaną pracę
• Odporności na stres
• Prawo jazdy
• Umiejętności pracy pod presją czasu

Zadania:
• Przygotowywanie odczynników, materiałów, hodowli mikroorganizmów do realizacji procesu dydaktycznego oraz badań naukowych
• Dbałość o terminowe wypełnianie zleconych obowiązków
• Prowadzenie bieżącego monitoringu rozchodu/przychodu odczynników i szczepów wzorcowych mikroorganizmów, oraz ich dokumentowanie
• Przygotowywanie zbiorczych planów zakupów dla Zakładu
• Postępowanie w ramach pełnionych obowiązków zgodne z zasadami BHP w laboratoriach

 

Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź mailowo.
Dokumenty aplikacyjne (C.V. oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać do 17 sierpnia 2018 roku na adres e-mail: praca@ath.bielsko.pl, w tytule maila proszę dopisać „laborant” bądź na adres pocztowy: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała – Dział Kadr, z dopiskiem na kopercie „laborant”.

——————–

Załączniki:

Ogłoszenie wraz z oświadczeniem

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831