Rekrutacja na stanowisko: sprzątaczka

Rekrutacja

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko:
Sprzątaczka
(Dział Techniczno-Remontowy ATH, pełny etat, umowa na zastępstwo, godziny pracy od 5.00-13.00)

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenie zawodowe ,
• dokładności i sumienności,
• wysokiej kultury osobistej,
• umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej

Zadania:
• Utrzymanie należytej czystości w przydzielonych pomieszczeniach, łącznie z oknami.
• Utrzymanie czystości w całym obiekcie, a szczególnie na korytarzach, klatkach schodowych, WC.
• Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków do utrzymania czystości.
• Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

Dokumenty aplikacyjne (C.V. oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać do 30 września 2017 roku na adres e-mail: praca@ath.bielsko.pl, w tytule maila proszę dopisać „Sprzątaczka” bądź na adres pocztowy: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Dział Kadr, z dopiskiem na kopercie „Sprzątaczka”.

Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź mailowo.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831