Rekrutacja na studia podyplomowe

Informacje

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego.

Podyplomowe studia z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego – w instytucjach edukacyjnych wszelkiego typu oraz stopnia, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Studia trwają dwa semestry (230 godzin). Początek – w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

 Wymagania wstępne

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia kierunku filologicznego na poziomie co najmniej pierwszego stopnia. W przypadku, gdy ukończone studia nie zawierały modułu dającego uprawnienia nauczycielskie (kurs pedagogiczny), kandydat zainteresowany takimi uprawnieniami, ma możliwość zdobycia ich na osobnym kursie – prowadzonym na ATH lub poza uczelnią.

Pytania i zgłoszenia

Sekretariat Katedry Literatury i Kultury Polskiej
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2
43-300 Bielsko-Biała
bud. B (I piętro), pok. 111
tel. (33) 827 92 61 (pn. – pt. 7:00-15:00).
e-mail: pol@ath.bielsko.pl

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831