Rekrutacja na studia podyplomowe

Informacje

Akademia Techniczno-Humanistyczna rozpoczęła rekrutację na 2-semestralne studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego – w instytucjach edukacyjnych wszelkiego typu oraz stopnia, nauczania indywidualnego oraz pracy z grupą.

Studia skierowane są do wszystkich chętnych, posiadających dyplom ukończenia dowolnego kierunku filologicznego na poziomie co najmniej pierwszego stopnia. W przypadku, gdy ukończone studia nie zawierały modułu dającego uprawnienia nauczycielskie (kurs pedagogiczny), kandydat zainteresowany takimi uprawnieniami, ma możliwość zdobycia ich na osobnym kursie – prowadzonym na ATH lub poza uczelnią.  Rozpoczęcie – po zebraniu się grupy.

Program powstał w gronie polonistów związanych z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, doświadczonych w zakresie nauczania języka polskiego. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska nauczycielskiego, jakiego dowody otrzymaliśmy za pośrednictwem ankiety przeprowadzonej wśród uczestników spotkań, które odbyły się w na naszej uczelni.

Wszelkich informacji udziela sekretariat Katedry Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, bud. B (I piętro), pok. 111, tel. (33) 827 92 61 (pn. – pt. 7:00-15:00), e-mail: pol@ath.bielsko.pl

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831