Rozpoczęła się realizacja projektu w ramach partnerstw strategicznych (KA2) Programu Erasmus+ o nazwie  ”Intervention in the Development of FL Reading Comprehension Skill (IDEREC)”
Rozpoczęła się realizacja projektu w ramach partnerstw strategicznych (KA2) Programu Erasmus+ o nazwie  ”Intervention in the Development of FL Reading Comprehension Skill (IDEREC)”

Rozpoczęła się realizacja projektu w ramach partnerstw strategicznych (KA2) Programu Erasmus+ o nazwie  ”Intervention in the Development of FL Reading Comprehension Skill (IDEREC)”

Aktualności

Z dniem 1 września 2022 roku rozpoczęła się realizacja projektu w ramach partnerstw strategicznych (KA2) Programu Erasmus+ o nazwie  ”Intervention in the Development of FL Reading Comprehension Skill (IDEREC)” o numerze 2022-1-SK01-KA220-SCH-000085608. Projekt będzie trwał 34 miesiące i zakończy się z dniem 30 czerwca 2025 roku. Całkowita kwota przyznanego grantu, który zostanie rozdzielony na każdego z partnerów w odniesieniu do realizowanych celów to 250 tys. Euro.

Projekt ukierunkowany jest na stworzenie i ewaluacje efektywności programu interwencyjnego dla uczniów języka angielskiego i niemieckiego, który w założeniu powinien zwiększyć ich kompetencje w zakresie czytania ze zrozumieniem. Partnerzy uniwersyteccy będą odpowiedzialni na stworzenie programu interwencyjnego i wydanie go w formie monografii, natomiast partnerzy szkolni, będą odpowiadać za testowanie i ewaluacje wypracowanych materiałów edukacjnych i programu interwencji. Taki podział obowiązków  z założenia ma zwiększyć szanse na stworzenie takiego programu interwencji, który pozwoli uczniom realinie zwiększyć ich komptencje związane z czytaniem ze zrozumieniem w językach obcych: niemieckim i angielskim.

W projekcie bierze udział 9 partnerów z 3 krajów – Polski, Czech i Słowacji. Na poziomie uniwersyteckim, konsorcjum tworzą trzy podmioty: Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja), Uniwersytet w Ostrawie (Czechy) oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polska). Na poziomie szkolnym udział w projekcie zadeklarowało 6 partnerów reprezentujących następujące instytucje edukacyjne: Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Technicznych i Leśnych  z Żywca; Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum  z Nitry, a także Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Ostrawy. Tak szerokie konsorcjum partnerów pozwoli na realizację celów projektowych a także umożliwi partnerom  na wzajemne poznanie struktury oraz metod pracy podobnych jednostek edukacyjnym.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831