Rozpoczęły się staże unijne dla studentów WBMiI
Rozpoczęły się staże unijne dla studentów WBMiI

Rozpoczęły się staże unijne dla studentów WBMiI

Szkolenia i kursyWydarzenia

Na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki uruchomiony został już po raz kolejny program trzymiesięcznych płatnych staży finansowanych z Funduszy Europejskich w ramach projektu „Studiuj w górach! – Program rozwoju ATH”.

W tym roku na staże zostało zakwalifikowanych 38 studentów i studentek Wydziału. Większość z nich już jest w trakcie ich realizacji w przedsiębiorstwach regionu, zwłaszcza branży motoryzacyjnej, maszynowej, elektromaszynowej, IT oraz w obszarze usług badawczo-rozwojowych.

Program staży unijnych to jedna z wielu dodatkowych możliwości wzbogacania programu studiów na kierunkach: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Mechanika i budowa maszyn, Automatyka i robotyka, oraz Informatyka. Zakres staży związany jest ściśle z efektami kształcenia na studiowanych kierunkach i pozwala na ich praktyczne wykorzystanie podczas stażu.

Poprzez realizowane staże studenci poszerzają kompetencje zawodowe, rozwijają umiejętności interpersonalne w rzeczywistym środowisku pracy, zapoznają się z nowymi technologiami i koncepcjami zarządzania, nawiązują kontakty z potencjalnymi pracodawcami. Doświadczenia zdobyte podczas stażu zwiększają konkurencyjność studentów i absolwentów Wydziału na rynku pracy oraz możliwości uzyskania dobrego zatrudnienia i atrakcyjnych wynagrodzeń. Wysokie wynagrodzenia absolwentów Wydziału potwierdzają dane z najnowszej edycji systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA).

____________

Koordynatorzy ds. staży:
dr inż. Dorota Więcek i dr inż. Maria Baron-Puda

 

fe_power_poziom_pl-1_rgb.jpg

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831