Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ATH

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej jest kontynuatorem tradycji i dorobku Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Stowarzyszenie, skupiając absolwentów i przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej (ATH) w Bielsku-Białej oraz Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, pragnie utrzymywać stałą więź z ośrodkiem naukowym, jakim jest Uczelnia, popularyzować w społeczeństwie tradycje i współczesne jej osiągnięcia oraz wspierać promocję ATH w regionie, na terenie całego kraju i zagranicą, a zwłaszcza eksponować osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne jej studentów i pracowników.
Ponadto Stowarzyszenie ma w swoich planach przyczyniać się do rozwijania łączności środowiska i podejmować w miarę potrzeby różnorodne formy świadczeń społecznych na rzecz Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz społeczności lokalnej, a dodatkowo jako Stowarzyszenie zrzeszające absolwentów – przekazywać Uczelni spostrzeżenia pracodawców dotyczących przygotowania absolwentów ATH do pracy zawodowej.

Zarząd Stowarzyszenia:

Andrzej Kwaśny – prezes
Ewa Sobiecka – wiceprezes
Maria Kubica – sekretarz
Anna Foltyniak-Pękala – skarbnik
Beata Bieńkowska – członek Zarządu

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH oraz do przyłączenia się do grona członków Stowarzyszenia!

———-

1. Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH
2. Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH

———-

Deklarację można przesłać:
– pocztą elektroniczną na adres: stowarzyszenie.a.ath@gmail.com
– pocztą tradycyjną na adres: Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała z dopiskiem „Stowarzyszenie”.

 

Spośród działań Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH w przeciągu ostatnich kilku lat można wymienić m.in.:

Piknik Absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej: w wydarzeniu wzięło udział prawie 100 osób, w tym najstarsi absolwenci – z roczników 70. i 80.

Organizację kursów wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku: kursy przeznaczone były dla wszystkich studentów, którzy chcieli powtórzyć wiadomości lub poszerzyć zakres swojej wiedzy z matematyki i/lub fizyki przed rozpoczęciem I roku studiów.

Włączenie się w promocję akcji „Czyste Beskidy” https://www.ath.bielsko.pl/ogromny-sukces-akcji-czyste-beskidy/: akcja sprzątania szlaków górskich, mająca na celu rozwijanie dobrych praktyk współpracy społeczności lokalnej, poprzez aktywny wpływ na naturalne piękno i charakter gór Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego.

Przygotowanie wniosków projektowych – w tym m.in.:

  • wniosek pn. „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego – wyzwania dnia codziennego” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
  • wniosek pn. „Językowe zabawy kulinarne” w ramach kampanii Narodowego Centrum Kultury: „Ojczysty – dodaj do ulubionych”
  • wniosek pn. „Kultura niejedno ma imię” – oferta realizacji zadania publicznego województwa śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych

Spotkania z uczniami szkół średnich dot. studiów i studiowania w ramach Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Aktualności

Dane adresowe

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Nr konta: Bank Pekao nr 11 1240 4142 1111 0000 4827 2764

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831