Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ATH

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej jest kontynuatorem tradycji i dorobku Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Stowarzyszenie, skupiając absolwentów i przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej (ATH) w Bielsku-Białej oraz Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, pragnie utrzymywać stałą więź z ośrodkiem naukowym, jakim jest Uczelnia, popularyzować w społeczeństwie tradycje i współczesne jej osiągnięcia oraz wspierać promocję ATH w regionie, na terenie całego kraju i zagranicą, a zwłaszcza eksponować osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne jej studentów i pracowników.
Ponadto Stowarzyszenie ma w swoich planach przyczyniać się do rozwijania łączności środowiska i podejmować w miarę potrzeby różnorodne formy świadczeń społecznych na rzecz Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz społeczności lokalnej, a dodatkowo jako Stowarzyszenie zrzeszające absolwentów – przekazywać Uczelni spostrzeżenia pracodawców dotyczących przygotowania absolwentów ATH do pracy zawodowej.

Zarząd Stowarzyszenia:

Andrzej Kwaśny – prezes
Ewa Sobiecka – wiceprezes
Maria Kubica – sekretarz
Anna Foltyniak-Pękala – skarbnik
Beata Bieńkowska – członek Zarządu

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH oraz do przyłączenia się do grona członków Stowarzyszenia!

 

1. Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH
2. Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH

 

Deklarację można przesłać:
– pocztą elektroniczną na adres: stowarzyszenie.a.ath@gmail.com
– pocztą tradycyjną na adres: Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała z dopiskiem „Stowarzyszenie”.

Zjazd Absolwentów

Już 27 września br. od godz. 16.00 w ATH odbędzie się zjazd absolwentów i przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej i dawnej bielskiej filii Politechniki Łódzkiej!

Stowarzyszanie Absolwentów i Przyjaciół ATH wraz z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej zapraszają na wspólne wspomnienia i krótką podróż w czasie w ostatni piątek września.

Specjalną okazją do organizacji takiego spotkania jest jubileusz 50 lat publicznej instytucji szkolnictwa wyższego w Bielsku-Białej. Dlatego organizatorzy zapewnią otwartą formę wydarzenia: zaproszeni są nie tylko absolwenci Akademii Techniczno-Humanistycznej i dawnej bielskiej filii Politechniki Łódzkiej, ale także wszyscy przyjaciele i osoby zainteresowane zarówno historią, jak i współczesnością naszej Uczelni. Mile są więc widziane pociechy, wnuki, osoby towarzyszące, które chcą zobaczyć Alma Mater swoich bliskich!

Dla odwiedzających mury Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej organizatorzy   przygotowali moc atrakcji: od prezentacji, która w ciekawy sposób i z humorem podsumowuje 50 lat Uczelni w Bielsku-Białej, przez galerię pamiątkowych zdjęć i ściankę wspomnień, po zwiedzanie kampusu ATH: laboratoriów wyposażonych w najnowszy sprzęt i galerii artystycznej działającej w ATH. A wszystko to zakończone małym poczęstunkiem i wspominankami w podgrupach J

 

Program wydarzenia:

kampus ATH, budynek L, hol I piętro

16.00 – 17.00     rejestracja, wystawa pamiątkowych zdjęć, ścianka wspomnień

17.00 – 18.00     powitanie gości przez władze Uczelni, podsumowanie 50 lat bielskiej uczelni – prezentacja multimedialna / całość oficjalnej części wydarzenia uświetni Chór ATH

18.00 – 19.00     wycieczka po kampusie ATH (laboratoria, galeria, biblioteka)

19.00 – …              integracja wspomnieniowa przy poczęstunku

 

Obowiązkowe zapisy:

Symboliczny koszt udziału w wydarzeniu to 25 zł, w ramach którego przewidziany jest pamiątkowy gadżet (koszulka) oraz poczęstunek:

wpłata na konto Stowarzyszenia:

  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  • Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
  • nr konta: Bank Pekao nr 11 1240 4142 1111 0000 4827 2764

 

Zarejestruj się:  https://zjazdath2019.webankieta.pl/

Dowiedz się więcej o Stowarzyszaniu Absolwentów i Przyjaciół ATH: www.ath.bielsko.pl/sap

Poznaj historię ATH w datach: www.ath.bielsko.pl/historia-uczelni-w-datach

Dowiedz się więcej o Galerii ATH: www.galeria.ath.bielsko.pl

Dowiedz się więcej o Chórze ATH: www.chor.ath.bielsko.pl

 

 

Projekt
„Potęgi klucz – edukacyjne wsparcie dla seniorów”

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ATH, spełniając wyznaczone cele, w okresie: 1.04.2019 r. do 30.11.2019 r. realizuje projekt pn. „Potęgi klucz – edukacyjne wsparcie dla seniorów” w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020 (edycja ASOS 2019), finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt jest skierowany do słuchaczy Bielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a w jego programie przewidziano m.in.
– cykl wykładów o tematyce humanistyczno-społecznej,
– cykl zajęć pod nazwą „Wyprawy bliskie i dalekie” (w tym: wycieczki plenerowe, spotkania z podróżnikiem),
– cykl zajęć „Edukacja dla zdrowia” (seminaria psychologiczne, poświęcone zdrowemu żywieniu i prawidłowej postawie),
– cykl lekcji malarskich,
– koncerty edukacyjne.

 

Zapraszamy po więcej informacji na stronę Bielskiego UTW: www.utw.ath.bielsko.pl – w części pn. ‘Wydarzenia’ przedstawiane są na bieżąco realizowane działania.

Projekt
„Akademia Kompetentnego Studenta”

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ATH jest partnerem Biura Karier ATH w projekcie „Akademia Kompetentnego Studenta”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w terminie od 1.12.2017 r. do 30.11.2020 r.

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do lepszego do przygotowania studentów ATH do wejścia na rynek pracy, a także kształtowania postaw przedsiębiorczych, co odpowiada głównym celom realizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ATH.

 

Najważniejsze działania projektowe to:
– organizacja Targów Pracy – w kwietniu i listopadzie każdego roku,
– indywidualne doradztwo zawodowe,
– szkolenia związane z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy oraz z przygotowaniem do prowadzenia własnej firmy.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Biura Karier ATH: www.biurokarier.ath.bielsko.pl/akademia-kompetentnego-studenta.

Spośród działań Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH w przeciągu ostatnich kilku lat można wymienić m.in.:

Piknik Absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej: w wydarzeniu wzięło udział prawie 100 osób, w tym najstarsi absolwenci – z roczników 70. i 80.

Organizację kursów wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku: kursy przeznaczone były dla wszystkich studentów, którzy chcieli powtórzyć wiadomości lub poszerzyć zakres swojej wiedzy z matematyki i/lub fizyki przed rozpoczęciem I roku studiów.

Włączenie się w promocję akcji „Czyste Beskidy” https://www.ath.bielsko.pl/ogromny-sukces-akcji-czyste-beskidy/: akcja sprzątania szlaków górskich, mająca na celu rozwijanie dobrych praktyk współpracy społeczności lokalnej, poprzez aktywny wpływ na naturalne piękno i charakter gór Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego.

Przygotowanie wniosków projektowych – w tym m.in.:

– wniosek pn. „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego – wyzwania dnia codziennego” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
– wniosek pn. „Językowe zabawy kulinarne” w ramach kampanii Narodowego Centrum Kultury: „Ojczysty – dodaj do ulubionych”
– wniosek pn. „Kultura niejedno ma imię” – oferta realizacji zadania publicznego województwa śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych

Spotkania z uczniami szkół średnich dot. studiów i studiowania w ramach Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Aktualności

Dane adresowe

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Nr konta: Bank Pekao nr 11 1240 4142 1111 0000 4827 2764

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831