Seminarium Forum Jakości 2021 – szkolnictwo wyższe w trakcie pandemii
Seminarium Forum Jakości 2021 – szkolnictwo wyższe w trakcie pandemii

Seminarium Forum Jakości 2021 – szkolnictwo wyższe w trakcie pandemii

Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną – seminarium z cyklu Forum Jakości pt.: Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej.

W dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV2, który wywołuje chorobę COVID-19 można określić mianem pandemii. W następstwie, polski rząd 14 marca 2020 roku ogłosił w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, który 20 marca został zmieniony na stan epidemii. Od tych wydarzeń minął ponad rok, w ciągu którego zmianie uległo funkcjonowanie szkolnictwa wyższego na całym świecie. Nastąpiło przejście od modelu tradycyjnego zarządzania uczelniami do modeli umożliwiających sprostanie wyzwaniom spowodowanym przez pandemię i zapewniających szybką adaptację do realizacji procesu kształcenia w warunkach niepewności. W krótkim czasie zredefiniowana została również społeczna misja szkolnictwa wyższego na skutek rodzących się nowych oczekiwań wobec uczelni. Wraz z pojawiającą się paletą możliwości dla rozwoju szkolnictwa wyższego, pojawiły się trudności, które obnażyły jego niedoskonałości. Jedno jest pewne, „nowa normalność” szkolnictwa wyższego wymaga współpracy wszystkich interesariuszy i dyskusji nad jej implikacjami dla jakości kształcenia.  Polska Komisja Akredytacyjna uznając za swoją powinność wszechstronną współpracę i dialog ze wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia – środowiskiem akademickim i szkolnym, studentami, kandydatami na studia i ich rodzicami, pracodawcami, organami państwa oraz administracji publicznej, organizuje kolejne Forum Jakości poświęcone refleksji
nad wpływem wydarzeń minionego roku na teraźniejszość i przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce.

Forum Jakości, którego myślą przewodnią są kryzysy i szanse jakie stworzyła lub unaoczniła pandemia w procesie zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, ma być platformą dialogu między wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia. Komisja realizując misję budowania kultury jakości pragnie, by tegoroczne Forum Jakości stało się przyczynkiem do głębszego namysłu nad doświadczeniami wyniesionymi z minionych miesięcy, a także pozwoliło na sformułowanie wniosków na temat perspektyw oraz przyszłych scenariuszy dla zapewniania jakości w kształcenia w Polsce.

Wydarzenie skierowane jest do władz uczelni wyższych, nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników administracyjnych.
Zaplanowane przez Komisję Forum Jakości odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. w godzinach 8:30 – 19:10 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W związku z tym, iż dotychczas zarejestrowało się blisko 1000 osób, organizatorzy zapewnią transmisję Forum Jakości w czasie rzeczywistym za pośrednictwem jednego z portali internetowych. Transmisja będzie dostępna automatycznie dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, którym nie uda się dołączyć bezpośrednio do wirtualnego pokoju wydarzenia, w przypadku, gdy będzie w nim zalogowanych w danym momencie 1000 użytkowników.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

Program Forum Jakości 2021
Informator konferencyjny

oraz obserwowania strony internetowej www.pka.edu.pl, na której będą zamieszczane aktualne informacje dotyczące wydarzenia.

 

Marketing ATH

 

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast