Senat i komisje senackie – kadencja 2016-2020

Skład Senatu

Komisje senackie

Kolegium Rektorskie
prof. dr hab. Jarosław Janicki
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki
prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel
dr Anna Foltyniak-Pękala

Pracownicy jednostek

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski – Dziekan Wydziału
prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
prof. ATH dr hab. inż. Dorota Pawlus
prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński
dr inż.  Paweł  Fałat

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek – Dziekan Wydziału
prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski
prof. ATH dr hab. Alicja Machnicka
prof. ATH dr hab. inż. Klaudiusz Grübel
prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk
dr inż.  Monika Rom

Wydział Zarządzania i Transportu
dr Honorata Howaniec – p.o. Dziekan Wydziału
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński
prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Nowak
prof. ATH dr hab. inż. Łukasz Drąg
dr inż.  Beata   Bieńkowska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – Dziekan Wydziału
prof. ATH dr hab. Jolanta Szarlej
prof. ATH dr hab. Ewa Kochanowska
prof. ATH dr hab. Maria Korusiewicz
prof. ATH dr hab. Ernest Zawada
dr Przemysław Brom

Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński – Dziekan Wydziału
prof. ATH dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski
dr Wioletta Pollok-Waksmańska

Jednostki Ogólnouczelniane
mgr Janusz Cyran

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
dr Maciej Bujakowski
mgr Ewa Sobiecka

Przedstawiciele doktorantów i studentów
mgr inż. Mateusz Śliwka
Jakub Janik
Patryk Serafin
Grzegorz Pyclik
Marek Migdał
Angelika Wnętrzak
Jan Wiatr
Hubert Rzeszótko

Osoby z głosem doradczym
Andrzej Graboś
prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
mgr Łukasz Siekliński
mgr Dariusz Bochen
mgr inż. Agnieszka Król
mgr Liliana Linek
prof. ATH dr hab. inż. Jerzy Madej
dr inż. Krzysztof Sikora

Senacka Komisja ds. Studenckich i Kształcenia

Przewodnicząca:
prof. ATH dr hab. inż. Dorota Pawlus – Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Członkowie:
dr inż. Monika Rom – Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
dr inż. Beata Bieńkowska – Wydział Zarządzania i Transportu
dr Przemysław Brom – Wydział Humanistyczno-Społeczny
dr Tomasz Ilczak – Wydział Nauk o Zdrowiu
Marek Migdał – student

Senacka Komisja ds. Kadry, Nagród i Odznaczeń

Przewodnicząca:
prof. ATH dr hab. Maria Korusiewicz – Wydział Humanistyczno-Społeczny

Członkowie:
dr inż. Paweł Fałat – Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski – Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień – Wydział Zarządzania i Transportu
prof. ATH dr hab. Dariusz Maciejewski – Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. ATH dr hab. inż. Jerzy Madej – Przewodniczący Związku Zawodowego „NSZZ Solidarność
dr inż. Krzysztof Sikora – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Weronika Dutka – studentka
Kierownik Działu Kadr

Senacka Komisja ds. Nauki

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek – Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Członkowie:
prof. ATH dr hab. Alicja Machnicka – Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik – Wydział Zarządzania i Transportu
prof. ATH dr hab. Ernest Zawada – Wydział Humanistyczno-Społeczny
dr Wioletta Pollok-Waksmańska – Wydział Nauk o Zdrowiu
Grzegorz Pyclik – Student

Senacka Komisja ds. Finansów

Przewodniczący:
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej

Członkowie:
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski – Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński – Wydział Zarządzania i Transportu
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – Wydział Humanistyczno-Społeczny
prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński – Wydział Nauk o Zdrowiu
Tomasz Sidorczuk – student
Kanclerz ATH
Kwestor ATH

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast