Senat i komisje senackie – kadencja 2016-2020

Skład Senatu

Komisje senackie

Rektor ATH
1. Prof. dr hab. Jarosław Janicki
Prorektorzy ATH
2. Prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik
3. Prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk

WBMiI 
4. Prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski
5. Prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki
6. Prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki
7. Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
8. Prof. ATH dr hab. inż. Dorota Pawlus
9. Prof. ATH dr hab. Tomasz Knefel
10. Prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński
11. Dr inż. Paweł Fałat
12. Tomasz Rozumek – student
13. Marcin Kołodziej – student
14. Paweł Rosner – doktorant

WIMBiŚ 
15. Prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek
16. Prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski
17. Prof. ATH dr hab. Alicja Machnicka
18. Prof. ATH dr hab. inż. Józef Myrczek
19. Dr Monika Rom
20. Aleksandra Lach – studentka

WZiT 
21. Prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński
22. Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
23. Prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień
24. Dr inż. Beata Bieńkowska
25. Michał Brzozowski – student

WH-S
26. Prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
27. Prof. ATH dr hab. Izabela Bieńkowska
28. Dr hab. Lubomir Hampl
29. Dr hab. Maria Korusiewicz
30. Prof. ATH dr hab. Ernest Zawada
31. Dr Przemysław Brom
32. Klaudia Nikiel – studentka

WNoZ
33. Prof. ATH dr hab. n.med. Rafał Bobiński
34. Prof. ATH dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski
35. Dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska
36. Weronika Dutka – studentka

Przewodniczący Samorządu Studenckiego
1. Piotr Sadowski

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
2. Dr Maciej Bujakowski
3. Mgr Ewa Sobiecka

Przedstawiciel SJO oraz SWFiS
4. Mgr Janusz Cyran

Komisja ds. Studenckich i Kształcenia

Przewodniczący
prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel – WBMiI
Członkowie:
dr inż. Monika Rom – WIMBiŚ
dr inż. Beata Bieńkowska – WZiT
dr Przemysław Brom – WHS
dr Agnieszka Turbiarz – WNoZ
Michał Brzozowski – student

Komisja ds. Kadry, Nagród i Odznaczeń
Przewodniczący
dr hab. Maria Korusiewicz – WHS
Członkowie:
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki – WBMiI
prof. ATH dr hab. inż Ryszard Fryczkowski – WIMBiS
prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień – WZiT
prof. ATH dr hab. Dariusz Maciejewski – WNoZ
prof. ATH dr hab. inż. Jerzy Madej
mgr inż. Krzysztof Bogusławski
Piotr Sadowski – student
Kierownik Działu Kadr

Komisja ds. Nauki
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek – WBMiI
Członkowie:
prof. ATH dr hab. Alicja Machnicka – WIMBiŚ
prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik – WZiT
prof. ATH dr hab. Ernest Zawada –WHS
dr Wioletta Pollok – Waksmańska – WNoZ
Marcin Kołodziej – student

Komisja ds. Finansów
Przewodniczący
prof. ATH dr hab. inż. Józef Myrczek- WIMBiŚ
Członkowie:
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski- WBMiI
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński – WZiT
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – WHS
prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński – WNoZ
Tomasz Rozumek – student
Kwestor
Kanclerz

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast