Senat i komisje senackie – kadencja 2016-2020

Skład Senatu

Komisje senackie

Kolegium Rektorskie

prof. dr hab. Jarosław Janicki

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki

prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel

dr Anna Foltyniak-Pękala

Pracownicy jednostek

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski – Dziekan Wydziału

prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki

prof. dr hab. inż. Józef Matuszek

prof. ATH dr hab. inż. Dorota Pawlus

prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński

dr inż.  Paweł  Fałat

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek – Dziekan Wydziału

prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski

prof. ATH dr hab. Alicja Machnicka

prof. ATH dr hab. inż. Klaudiusz Grübel

prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk

dr inż.  Monika Rom

Wydział Zarządzania i Transportu

dr Honorata Howaniec – p.o. Dziekan Wydziału

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński

prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Nowak

prof. ATH dr hab. inż. Łukasz Drąg

dr inż.  Beata   Bieńkowska

Wydział Humanistyczno-Społeczny

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – Dziekan Wydziału

prof. ATH dr hab. Jolanta Szarlej

prof. ATH dr hab. Ewa Kochanowska

prof. ATH dr hab. Maria Korusiewicz

prof. ATH dr hab. Ernest Zawada

dr Przemysław Brom

Wydział Nauk o Zdrowiu

prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński – Dziekan Wydziału

prof. ATH dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski

dr Wioletta Pollok-Waksmańska

Jednostki Ogólnouczelniane

mgr Janusz Cyran

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

dr Maciej Bujakowski

mgr Ewa Sobiecka

Przedstawiciele doktorantów i studentów

mgr inż. Mateusz Śliwka

Jakub Janik

Patryk Serafin

Grzegorz Pyclik

Marek Migdał

Angelika Wnętrzak

Jan Wiatr

Hubert Rzeszótko

Osoby z głosem doradczym

Andrzej Graboś

prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik

mgr Łukasz Siekliński

mgr Dariusz Bochen

mgr inż. Agnieszka Król

mgr Liliana Linek

prof. ATH dr hab. inż. Jerzy Madej

dr inż. Krzysztof Sikora

Senacka Komisja ds. Studenckich i Kształcenia

Przewodnicząca:

prof. ATH dr hab. inż. Dorota Pawlus – Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Członkowie:

dr inż. Monika Rom – Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

dr inż. Beata Bieńkowska – Wydział Zarządzania i Transportu

dr Przemysław Brom – Wydział Humanistyczno-Społeczny

dr Tomasz Ilczak – Wydział Nauk o Zdrowiu

Marek Migdał – student

Senacka Komisja ds. Kadry, Nagród i Odznaczeń

Przewodnicząca:

prof. ATH dr hab. Maria Korusiewicz – Wydział Humanistyczno-Społeczny

Członkowie:

dr inż. Paweł Fałat – Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski – Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień – Wydział Zarządzania i Transportu

prof. ATH dr hab. Dariusz Maciejewski – Wydział Nauk o Zdrowiu

prof. ATH dr hab. inż. Jerzy Madej – Przewodniczący Związku Zawodowego „NSZZ Solidarność

dr inż. Krzysztof Sikora – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Weronika Dutka – studentka

Kierownik Działu Kadr

Senacka Komisja ds. Nauki

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Józef Matuszek – Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Członkowie:

prof. ATH dr hab. Alicja Machnicka – Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik – Wydział Zarządzania i Transportu

prof. ATH dr hab. Ernest Zawada –Wydział Humanistyczno-Społeczny

dr Wioletta Pollok-Waksmańska – Wydział Nauk o Zdrowiu

Grzegorz Pyclik – Student

Senacka Komisja ds. Finansów

Przewodniczący:

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej

Członkowie:

prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski – Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński – Wydział Zarządzania i Transportu

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – Wydział Humanistyczno-Społeczny

prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński – Wydział Nauk o Zdrowiu

Tomasz Sidorczuk – student

Kanclerz ATH

Kwestor ATH

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast