Senat i komisje senackie – kadencja 2020-2024

Skład Senatu

Komisje senackie

Kolegium Rektorskie

dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH
dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski, prof. ATH (głos doradczy)
dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH

Pracownicy jednostek

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH – Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Robert Drobina, prof. ATH
dr hab. inż. Dorota Pawlus, prof. ATH
dr hab. inż. Izabella Rajzer, prof. ATH
dr hab. inż. Ireneusz Wróbel, prof. ATH
dr inż. Paweł Fałat
dr inż. Jacek Rysiński

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, prof. ATH – Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Wacław Brachaczek, prof. ATH
dr hab. inż. Janusz Fabia, prof. ATH
dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski, prof. ATH
dr hab. inż. Klaudiusz Grübel, prof. ATH
dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras

Wydział Zarządzania i Transportu

dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH – Dziekan Wydziału (głos doradczy)
prof. dr hab. Iwona Adamiec-Wójcik
dr hab. inż. Lucyna Brzozowska, prof. ATH
dr hab. Katarzyna Żyminkowska, prof. ATH
dr Piotr Dziwiński

Wydział Humanistyczno-Społeczny

prof. dr hab. Ernest Zawada – Dziekan Wydziału
dr hab. Ewa Kochanowska, prof. ATH
dr hab. Maria Korusiewicz, prof. ATH
dr hab. Jolanta Szarlej, prof. ATH
mgr Aleksandra Hasior
dr Robert Pysz

Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. n. med. Rafał Bobiński, prof. ATH – Dziekan Wydziału
dr hab. n. med. Izabela Ulman-Włodarz, prof. ATH
dr Tomasz Ilczak

Jednostki Ogólnouczelniane

mgr Janusz Cyran

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

dr Maciej Bujakowski
mgr inż. Katarzyna Dudek
mgr Iwona Mizera

Przedstawiciele doktorantów i studentów

mgr inż. Mateusz Śliwka
Paweł Kapłon
Katarzyna Żyrek
Klaudia Gruszczyk
Marek Migdał
Patrycja Szypuła
Jan Moroń
Nikodem Słowiński

Osoby z głosem doradczym

mgr Łukasz Siekliński – Kanclerz ATH
mgr Dariusz Bochen – Kwestor ATH
mgr inż. Agnieszka Król – Kierownik Działu Kadr
mgr Joanna Knefel – Dyrektor Biblioteki ATH
dr hab. Mirosław Dzień, prof. ATH – Rzecznik Praw i Wartości Akademickich
dr hab. inż. Jerzy Madej, prof. ATH – Przewodniczący NSZZ “Solidarność”
dr inż. Krzysztof Sikora – Prezes ZNP

Senacka Komisja ds. Studenckich i Kształcenia

Przewodnicząca- dr hab. Ewa Kochanowska, prof. ATH – Wydział Humanistyczno-Społeczny
dr inż. Jacek Rysiński – Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
dr inż. Monika Rom – Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
dr inż. Beata Bieńkowska – Wydział Zarządzania i Transportu,
dr Tomasz Ilczak – Wydział Nauk o Zdrowiu,
Patryk Serafin – student.

Senacka Komisja ds. Kadry, Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący – dr hab. inż. Ireneusz Wróbel, prof. ATH – Wydział Budowy Maszyn i Informatyki,
dr hab. inż. Janusz Fabia, prof. ATH – Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska,
dr hab. inż. Lucyna Brzozowska, prof. ATH – Wydział Zarządzania i Transportu,
dr Przemysław Brom – Wydział Humanistyczno-Społeczny
dr hab. n. med. Izabela Ulman-Włodarz, prof. ATH – Wydział Nauk o Zdrowiu,
dr hab. inż. Jerzy Madej, prof. ATH – Przewodniczący Związku Zawodowego „NSZZ Solidarność”,
dr inż. Krzysztof Sikora – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Maria Golik – studentka,
mgr inż. Agnieszka Król – Kierownik Działu Kadr.

Senacka Komisja ds. Nauki

Przewodniczący – dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski, prof. ATH
dr hab. inż. Dorota Pawlus, prof. ATH – Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
dr hab. inż. Klaudiusz Grübel, prof. ATH – Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska,
dr hab. Iwona Adamiec-Wójcik – Wydział Zarządzania i Transportu
dr hab. Maria Korusiewicz, prof. ATH – Wydział Humanistyczno-Społeczny,
dr Wioletta Pollok – Waksmańska Wydział Nauk o Zdrowiu,
Mikołaj Wiewióra – Student.

Senacka Komisja ds. Finansów

Przewodniczący – dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH – Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, prof. ATH – Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska,
dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH – Wydział Zarządzania i Transportu,
dr hab. Ernest Zawada – Wydział Humanistyczno-Społeczny,
dr hab. n. med. Rafał Bobiński, prof. ATH – Wydział Nauk o Zdrowiu,
Viktoriia Demchak – studentka,
mgr Łukasz Siekliński – Kanclerz ATH,
mgr Dariusz Bochen – Kwestor ATH.

Senacka Komisja ds. Regulaminowych

Przewodnicząca – dr hab. Jolanta Szarlej, prof. ATH – Wydział Humanistyczno-Społeczny,
dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH – Wydział Budowy Maszyn i Informatyki,
dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras – Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska,
dr Piotr Dziwiński – Wydział Zarządzania i Transportu,
dr Michał Ćwiertnia – Wydział Nauk o Zdrowiu,
Hubert Rzeszótko – Student.

aaa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831