Społeczna odpowiedzialność uczelni

Społeczna odpowiedzialność uczelni

Wydarzenia

W oparciu o grant z Funduszu Wyszehradzkiego, Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej, Centrum Wymiany Międzynarodowej oraz Samorząd Studencki Akademii Techniczno-Humanistycznej, realizują projekt dotyczący społecznej odpowiedzialności uczelni. Partnerami Akademii w projekcie są trzy uczelnie:  Technical University of Ostrava, Alexander Dubcek University of Trencín, Szent István University. Projekt ma zwrócić uwagę na potrzebę większego zaangażowania w akcje społeczne.

14 listopada w Akademii Techniczno-Humanistycznej spotkali się studenci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni uczelni biorących udział w przedsięwzięciu.  Uczestników przywitał prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk.

Po przedstawieniu obszernej prezentacji dotyczącej naszej uczelni, którą przybliżyła dr Dagmara Mika z Centrum Wymiany Międzynarodowej, podjęto tematy z zakresu CSR i prowadzenia tego rodzaju projektów przez środowiska akademickie. Głos zabrali : Magdalena Frycz i Maria Kubica z Działu Nauki i Współpracy Zewnętrznej ATH oraz Viliam Šuňal, Trianon company.

O dobrych praktykach społecznej odpowiedzialności w biznesie opowiedziała Monika Sobczak z Grupy Kęty.

Projekt potrwa do lipca 2019 roku. Jego celem jest wymiana doświadczeń w prowadzeniu działalności upowszechniającej kształtowanie społecznych i obywatelskich postaw, zebranie pomysłów i stworzenie podręcznika, będącego inspiracją do podejmowania dalszych inicjatyw społecznych. Projekt zakończy się konferencjami we wszystkich czterech krajach, gdzie wśród społeczności lokalnej będzie szerzona idea społecznej odpowiedzialności.

Informacje o projekcie na stronie https://www.csr-academy.ath.eu

Warto przypomnieć, że Akademia Techniczno-Humanistyczna, jako jedna z 23 szkół wyższych, 16 listopada 2017 r. podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W Deklaracji podkreślona została rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, jak również potrzeba pielęgnowania wartości akademickich. Dostrzeżono również znaczenie zasad etycznych i konieczność upowszechniania idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowania i ochrony prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast