Spotkanie informacyjne – Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Informacje

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie ogłosiło Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Konkurs dedykowany jest mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom. Wsparciem mogą zostać objęte również organizacje badawcze i upowszechniające wiedzę aplikujące wspólnie z przedsiębiorstwami o wsparcie na prowadzenie prac B+R. Ponadto beneficjentem w ww. konkursie mogą być spółki celowe, spółki typu spin off czy spin out.

Termin i miejsce spotkania:

26.04.2018 r. w godz. 9.00–14:00 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Akademia Techniczno-Humanistyczna – sala L 323 (III piętro, budynek L)

Zgłoszenie uczestnictwa możliwe jest przez stronę

https://www.scp-slask.pl/czytaj/Spotkania_informacyjne_1_2_SCP_czestochowa

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831