Spotkanie partnerskie w projekcie PIETE
Spotkanie partnerskie w projekcie PIETE

Spotkanie partnerskie w projekcie PIETE

Wydarzenia

W dniach 7-8 maja w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyło się partnerskie spotkanie konsorcjum w projekcie PIETE (Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher Education, partnerstwo strategiczne w programie Erasmus+), którego ATH było organizatorem. W projekcie bierze udział 7 uczelni z Polski i zagranicy.

Partnerzy z Austrii, Holandii, Niemiec, Polski i Węgier zostali powitani przez JM Rektora, następnie udali się na dwudniowe obrady związane z realizacją projektu. Akademia Techniczno-Humanistyczna , reprezentowana przez dr Annę Wieczorek z Instytutu Neofilologii, jest oficjalnym partnerem w projekcie, którego nadrzędnym celem jest zwiększenie kompetencji pro-przedsiębiorczych własnych, a także dydaktycznych, pracowników naukowo-dydaktycznych kształcących przyszłych nauczycieli. Projekt zakłada współpracę pomiędzy badaczami, pracującymi na uczelniach ekonomicznych i badaczami z uczelni kształcących w zakresie metodyki nauczana. Wszystkich zainteresowanych tematyką projektu zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://www.entrepreneurialteachers.eu/ lub kontaktu z dr Wieczorek (awieczorek@ath.bielsko.pl).

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682, fax: +48 33 8279355
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl
Rzecznik prasowy: rzecznik@ath.bielsko.pl

Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePuap: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831