Spotkanie z firmą Landster

Spotkanie z firmą Landster

Informacje
Od wielu lat Akademia Techniczno-Humanistyczna ściśle współpracuje ze środowiskiem biznesu działającym w regionie. Dzięki temu realizowanych jest szereg projektów badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych. Przygotowywana jest kolejna innowacja związana z organizacją dualnego modelu kształcenia na kierunkach: Socjologia oraz Analityka i Komunikacja w Biznesie.

We wtorek 21.01.2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym wzięli udział właściciele firmy konsultingowej Landster-Katarzyna Konarska-Błaszczyk oraz Tomasz Błaszczyk, a także kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych prof. ATH dr hab. Ireneusz Jeziorski, dr Joanna Wróblewska-Jachna i Kierownik Działu Marketingu i Promocji ATH mgr Paweł Dzierza. Firma Landster posiada doświadczenie w realizacji wielu projektów kierowanych do uczniów i studentów m.in.: „Manager +” – autorski program, przygotowujący do roli kierowniczej, „Leadership & Management Development Program” – program dedykowany kierownikom średniego szczebla. Celem planowanego przedsięwzięcia jest wzmocnienie systemu wsparcia studentów w wejściu na rynek pracy, a także szersze zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia praktycznych umiejętności potrzebnych w regionie.

Kształcenie realizowane przy współpracy z pracodawcami daje studentom szeroką interdyscyplinarną wiedzę, a także doświadczenie zawodowe związane ze studiowanymi kierunkami. Dodatkowo studenci otrzymają stypendium, dzięki czemu nie będą musieli podejmować dodatkowej pracy podczas studiów.

dr Joanna Wróblewska-Jachna

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Kontrast