Studenci współpracowali z firmami

Studenci współpracowali z firmami

Wydarzenia

Od 1 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2018 roku w Akademii Techniczno-Humanistycznej testowana była innowacja społeczna w ramach projektu grantowego STARTER. Studenci  kierunku informatyka realizowali zadania z zakresu IT zlecane przez przedsiębiorstwa w  formie outsourcingu.

Uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia, podczas którego rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki oraz dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski wręczyli studentom certyfikaty uczestnictwa oraz podziękowania dla prezesów firm, odbyło się 7 marca w Sali Senatu ATH.

Podstawowym założeniem Innowacji było stworzenie modelu współpracy, gdzie projekt IT stanowił bazę do kreowania relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a zespołem trzech studentów. Ponadto studenci  wspierani byli przez Mentora IT i Mentora biznesowego. Rolę Mentorów pełnili pracownicy naukowo-dydaktyczni ATH: Agnieszka Zielińska z Wydziału Zarządzania i Transportu i dr Tomasz Gancarczyk z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.

Efektem tej współpracy jest opracowanie trzech innowacyjnych koncepcji:

  1. Z firmą Rekord SI studenci stworzyli aplikację, dzięki której możliwe jest uzyskanie informacji na temat poszczególnych funkcjonalności systemów tworzonych przez Rekord SI, co sprawia, że programy te będą bardziej niezawodne i dostosowane do potrzeb użytkownika.

Zespół: Filip Bachul, Patrycjusz Nikrewicz, Dominik Narożyński

Opiekun: Arkadiusz Benedykt/Piotr Kościelniak

Członek zarządu: Piotr Szymura

  1. We współpracy z firmą Evatronix powstał projekt polegający na stworzeniu skanera wraz z oprogramowaniem, który pozwoli na zeskanowanie obiektu z uwzględnieniem jego tekstury.

Zespół: Anna Gałuszka, Łukasz Hamera, Patryk Lach/Kamil Mrowiec

Opiekun: Wojciech Legierski

Prezes: Wojciech Sakowski

  1. Z firmą Com4IT studenci stworzyli serwis, który ma umożliwić sprawną komunikację między pacjentem, specjalistą i ośrodkiem.

Zespół: Sebastian Węgliński, Dawid Holisz, Łukasz Juroszek

Opiekun: Marcin Chojnacki

Prezes: Wojciech Gasidło

Oprócz kompetencji twardych, studenci doskonalili też kompetencje miękkie. Pracowali między innymi w tematach: sprawnej komunikacji interpersonalnej, wyznaczania celów i efektywnej pracy w zespole. Uczestniczyli w interesujących warsztatach i szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości i biznesu, a z aktorami Teatru Polskiego praktykowali wychodzenie poza strefę komfortu.

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831