Studenci WZiT wspierają lokalny biznes

Bez kategoriiInformacje

Początkiem marca 2018 roku, w ramach zajęć z przedmiotu Zarządzanie firmą (specjalność Zarządzanie firmą), prowadzonych przez dr inż. Dudzik-Lewicką, zainicjowano cykl zajęć, w trakcie których studenci ostatniego roku studiów magisterskich będą próbowali swoich sił w konsultingu studenckim.

Unikalna idea konsultingu studenckiego sprowadza się do budowania pomostu między światem akademickim a światem biznesu. Z jednej strony konsulting studencki daje im możliwość posmakowania rzeczywistego kontaktu z wymagającym klientem i samodzielnego decydowania o priorytetowych sprawach firmy, z drugiej strony samodzielna realizacja projektu biznesowego pozwala studentom na sprawdzenie poziomu swojej wiedzy. Każdy student ma bowiem szansę wnieść do takiej firmy coś nowego, zmienić ją czy ulepszyć. Oprócz satysfakcji z dobrze wykonanego zadania może to przynieść bardziej wymierną gratyfikację. Konsulting studencki poprzez swoje główne założenie, czyli połączenie wiedzy teoretycznej, jaką studenci otrzymują w trakcie studiów, z realiami świata biznesu, które poznać można jedynie poprzez rzeczywistą pracę na rzecz klienta, stwarza wszystkim studentom–konsultantom warunki do rozwoju nowych umiejętności i kompetencji, niezbędnych do poruszania się w dzisiejszym świecie biznesu.

Aktualnie realizowany projekt konsultingowy prowadzony jest przy współpracy z firmą Reef-at-Home S.C. z Bielska-Białej, lepiej znaną jako Skrzydlica.pl. Od początku swojej działalności zajmuje się projektowaniem, zakładaniem i prowadzeniem akwariów morskich.  Kluczowym problem firmy jest pozyskiwanie klientów, dlatego też uczestnicząc w projekcie firma chce, w opinii założyciela firmy Bartłomieja Sareckiego, uzyskać strategiczne wsparcie i realną pomoc poprzez zaprojektowanie strategii pozwalającej na skuteczne pozyskiwanie potencjalnych nabywców. Projekt konsultingowy będzie realizowany od marca do czerwca 2018 roku.

 

 dr inż. Irena Dudzik-Lewicka

                         Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

                         Wydział Zarządzania i Transportu

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831