Student ATH zwycięzcą debaty oksfordzkiej

Student ATH zwycięzcą debaty oksfordzkiej

Wydarzenia

W iście oksfordzkim stylu – w garniturze i muszce – student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Tomasz Sidorczuk odniósł zwycięstwo, pojedynkując się na argumenty ze studentami Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej podczas debaty oksfordzkiej na temat: Ewolucja miasta. Od „powtarzalnych rozwiązań” do „miasta umysłu i pomysłu”.

Drużyna ATH w składzie: Justyna Maciejko, Dominika Żmij, Anna Gałuszka, Angelika Wnętrzak, Grzegorz Pyclik, Tomasz Sidorczuk odznaczała się celnością przytaczanych argumentów i wysoką kulturą słowa.
Opowiadając się za jedną z tez debaty w brzmieniu: Różnorodność oferty edukacyjnej jest gwarancją rozwoju miasta, Ania Gałuszka przewodnicząca koła informatycznego Reset podkreśliła, że inicjatywy wąsko wyspecjalizowanego koła realizowane są we współpracy z kołem hispanistów, co zaświadcza o przewadze zróżnicowanej oferty edukacyjnej jako gwarancji szeroko rozumianego rozwoju.
Do pytania z sali o to, czy B-B tworzy tzw. „klasę kreatywną” odniósł się Tomasz Sidorczuk, który zwrócił uwagę na nowoczesny sposób zarządzania Uczelnią przez obecne władze ATH, w myśl którego młodym ludziom stwarza się w murach uczelni przestrzeń na rzecz ich kreatywności. Warto podkreślić, że ATH pozyskała blisko 12 ml zł  w konkursie na programy rozwojowe uczelni. Środki w ramach realizacji projektu „Akademia Przyszłości” przeznaczone będą m.in. na zwiększenie jakości kształcenia i nowoczesne zarządzanie.

Nagroda główna debaty została ufundowana przez poseł Mirosławę Nykiel i jest nią zaproszenie do Sejmu RP.
Wspaniałomyślnie, z inicjatywy pani poseł, wszyscy studenci-dyskutanci złożą wizytę w Sejmie.

Organizatorem cyklu debat oksfordzkich pod patronatem  posłanki na Sejm RP Mirosławy Nykiel  i profesora  Jerzego Buzka posła do Parlamentu Europejskiego, zatytułowanego „Ewolucja miasta. Od miasta tradycyjnego do miasta innowacyjnego” jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

 

Kolejne debaty odbędą się w dniach:

  • 26.04.2018, godz. 13:00 – Miasto jako inkubator przedsiębiorczości,
  • 25.05.2018, godz. 13:00 – W kierunku miasta innowacyjnego?

dr Marta Kołodziejczyk

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279682
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala
konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831